Toalettene på noen av de mest benyttede badeplassene i kommunen er åpne fra i dag. Toalettene på de øvrige offentlige badeplassene, parker og friluftsområder åpner neste uke.

Hittil i sommer har toalettene vært stengt av smittevernhensyn. Nå åpnes de opp i forbindelse med at skoleferien starter. Toalettene på Landfalltjern, Blektjern, Klopptjern, Hagatjern og Årbogen er allerede åpne. De øvrige åpnes i løpet av neste uke.

Dette er enkle toaletter, flere av dem uten innlagt vann. Brukerne må selv sørge for egen håndhygiene og å følge de øvrige smittevernrådene. Husk å ta hensyn til andre brukere ved å forlate toalettet slik du selv ønsker å finne det.

Toalettene vil bli rengjort daglig. Eventuelle feil kan meldes inn via appen "Meld inn feil – Drammen kommune" eller via Meld inn feil her på nettsiden.

Vann og trær på Hagtjern
BILDE: Ved Hagatjern er toalettene åpne, nå åpnes flere offentlige toaletter ved badeplassene.

Full søppeldunk?

Avfallsbeholdere på friluftsområder tømmes jevnlig. Dersom søppeldunken er full, vennligst ikke kast søppel i naturen eller sett det ved siden av dunken. Det vil skape forsøpling. I stedet er det fint om du tar med avfallet og kaster det i søppeldunken hjemme.

Drammen kommune setter også pris på at du melder inn fulle søppeldunker via appen Meld inn feil eller Meld inn feil-nettsida.

Les også