Tre uker med sommerskole

Planlegging av årets sommerskole er allerede godt i gang. I år blir det sommerskole i tre uker av skolens sommerferie og tilbud for elever som skal begynne på 5.- 7. trinn til høsten. Det gode samarbeidet med frivillige lag og foreninger fortsetter og noen aktiviteter er allerede på plass.

Barn i båt
BILDE: I år blir det sommerskole i tre uker av skolens sommerferie og tilbud for elever på 5.-7.trinn.

Sommerskolen vil også i år tilby kurs og- aktivitetstilbud til barn i Drammen kommune i skolens sommerferie. Det er gratis å delta på kurs og aktiviteter på sommerskolen. Målet er at de som deltar skal lære noe nytt, få faglige og kulturelle utfordringer i et aktivt og sosialt læringsmiljø.

– Vi har et spennende program for sommeren og har jobbet for å tilby en bredde i aktivitetene som kan treffe mange, sier prosjektleder for sommerskolen, Monica Skaane Bakken.

Sommerskolen gjennomføres i år i uke 26, 31 og 32.

Her er en liten smakebit på hva som kommer:

  • Farmen/gårdsopphold
  • Musikk og dansestudio
  • Sommerleker med Mesternes mester-aktiviteter
  • Brevandring på Finse
  • Naturlab
  • Kreativt verksted og redesign
  • Villmarksleir

Sommerskolen vil i år ha aktivitetsbase på Marienlyst ungdomsskole, sentralt i Drammen kommune. Tilbudet er åpent for barn og unge uansett hvilken kommunedel du bor i. Barn med særskilt behov for gratis ferieaktivitet vil få plass etter avtale.

Fortsetter det gode samarbeidet

I 2021 samarbeidet sommerskolen med frivillige lag og foreninger om aktiviteter. Samarbeidet var konstruktivt og verdifullt, og ønsket er å videreføre dette også i år.

Det er så langt inngått avtaler med tre frivillige lag og foreninger om bidrag til aktiviteter; Den Norske Turistforening (DNT), Speideren og Oslofjordens Friluftsråd.

I tillegg er det inngått samarbeid om kurs med Ungt Entreprenørskap, Drammensbadet og Grytebakke gård.

Påmelding åpner i april

Påmelding til sommerskolen 2022 åpner 1. april og varer til 8. april og gjøres via sommerskolens nettside.

Tildeling av plass skjer ved trekning. Er det plasser igjen etter trekning, vil plassene legges ut etter “først til mølla-prinsippet”. For at flest mulig skal kunne delta, er tilbudet begrenset til en uke per elev.

Endrede rammer

Sommerskolen i 2021 fikk et ekstraordinært omfang ved at kommunen fikk tildelt ekstra midler fra regjeringen til gjennomføringen. Dette var et engangstilskudd og det er ikke kommet signaler fra regjeringen om at det blir mulig å søke økonomisk støtte til årets gjennomføring.

I 2020 hadde sommerskolen i Drammen kommune en budsjettramme på 3 millioner kroner. Gjennom økonomiplanarbeidet for 2021-2024 ble det vedtatt at sommerskolen skal videreføres med en budsjettramme på 1,7 millioner kroner per år.

Sommerskolen 2022 vil tilrettelegge for gode sommerferieaktiviteter, selv om både bredde og omfang av aktiviteter ikke blir like stort som foregående år.

Aktivitetsledere er rekruttert

Det har vært utlyst 20 stillinger som aktivitetsledere i sommerskolen, og da søknadsfristen gikk ut hadde det kommet inn over 120 søkere til stillingene. Aktivitetslederne er i hovedsak lokale lærerstudenter. Studentene har unik fagkompetanse og erfaring fra klasseledelse i målgruppen.

I tillegg til aktivitetslederne er ungdomsskoleelever rekruttert til å jobbe som assistenter i de ulike gruppene.