Kraftig vindvær de siste dagene har ført til trefall, som igjen har forårsaket kabelbrudd i lysløypene på begge sider av Drammenselva.

Trefall og tømmerhogst i Strømsøåsen
BILDE: Trefall har ført til kabelbrudd i lysløypenettet i Drammensmarka på begge sider av elva. Foto: Birgitte Simensen Berg

Disse skadene blir utbedret fortløpende. Det vil dessverre ta litt tid før det igjen blir lys i hele løypenettet, da veiene i marka er dekket av blåholke.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med naturforvalter Bjørn Ringstad på telefon 906 93 805.