Trenger tilkallingsvikarer i helse- og omsorgstjenesten

Sykdomsfravær i helse- og omsorgstjenesten gjør at det er et stort behov for tilkallingsvikarer. Vi trenger både deg med og uten helsefaglig bakgrunn.

På grunn av koronapandemien er det et stort behov for vikarer for å kunne opprettholde gode helse- og omsorgstjenester i Drammen kommune.

- Det er et stort press på helsetjenestene i kommunen, og et økende fravær blant personellet. Vi trenger derfor flere hender, sier Sudhir Sharma, kommunalsjef for helse- og omsorgstjenestene i Drammen kommune.

Med og uten helsefaglig erfaring

Kommunen trenger deg som har helsefaglig utdanning eller erfaring, men det er også behov for personell uten helsefaglig kompetanse til andre driftsoppgaver innenfor tjenestene. Det kan for eksempel være hjelp til matservering, aktiviteter, bistå i stell og pleie og håndtering av praktiske oppgaver forbundet med pandemien.

En kurv med strikketøy står i forkant av en beboer og en ansatt på sykehjem
BILDE: Drammen kommune trenger flere vikarer i helse- og omsorgstjenesten, både med og uten helsefaglig bakgrunn.

- Vi planlegger også for at det vil bli enda større fravær i tiden som kommer. Så for å kunne holde hjulene i gang for å kunne levere gode tjenester til kommunens innbyggere, trenger vi folk, sier Sharma.

Er du lærling, permittert, har gått av med afp, er pensjonist eller student og har ekstra tid, så håper vi at du tar kontakt.

Mange muligheter

Vi søker i første omgang personell til hjemmetjenester og institusjon, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, helsehuset og legevakten. Det er muligheter for å jobbe på timetilkalling, og både kortere og lengre vikariater.

I helse- og omsorgtjenesten jobber man både dag/kveldsvakter, nattevakter og i helgene, så det er mange muligheter.

Er du interessert i og liker å jobbe med mennesker, har ledig tid og kan stille opp på kort varsel? Da trenger vi akkurat deg.

to medarbeidere tilbereder mat på en institusjon.
BILDE: Kanskje du kan bidra med arbeid som ikke er helsefaglig.