Tverrpolitisk enighet om lokal tiltakspakke for Drammen

Alle partiene som er representert i kommunestyret i Drammen, er enige om en lokal tiltakspakke for å støtte opp om aktører som er rammet av koronautbruddet.

Partiene har kommet fram til åtte punkter som de ønsker å prioritere. Målet er at tiltakene skal bidra til at både næringslivet og frivillige lag og foreninger kommer seg gjennom krisen og kan videreføre driften sin når situasjonen normaliseres igjen.

– Jeg er veldig glad for at alle partiene har stilt seg bak den lokale tiltakspakken. Denne enigheten viser at drammenspolitikerne i fellesskap har stor forståelse for at situasjonen er svært krevende for mange i lokalsamfunnet vårt og er villige til å bidra til at viktige aktører kommer seg ut av de utfordringene de står i for tiden, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg er glad for at alle partiene stiller seg bak den lokale tiltakspakken.

Dette er de åtte punktene partiene er enige om:

  1. Alle planlagte og budsjetterte anskaffelser knyttet til kommunens investeringer, drift og vedlikehold gjennomføres som planlagt for 2020. Forsering gjennomføres der dette er hensiktsmessig.
  2. Behandlingen av plan- og byggesaker prioriteres i alle ledd av organisasjonen.
  3. Kommunen vil ikke kreve tilbake støtte som er bevilget til arrangementer, som ikke kan gjennomføres på grunn av nasjonale retningslinjer om smittevern
         a. Arrangement uten noen påløpte utgifter bør tilbakebetale sin støtte
  4. Ikke finansierte prosjekter prioriteres og gjennomføres innen rammen av den nasjonale krisepakken for kommunene, så snart den foreligger
  5. Kommunen frafaller leieinntekter fra utleie av offentlige arealer ved Bragernes og Strømsø torg for 2020. Tiltaket utgjør en inntektssvikt for kommunen på ca. 800 000 kroner.
  6. Kommunen avstår fra å kreve inn kommunale gebyrer for behandling av søknader om serverings- og skjenkebevillinger for 2020. Tiltaket utgjør en inntektssvikt for kommunen på inntil 2,5 millioner kroner.
  7. Gratis parkering på gateplan videreføres så lenge helsefaglige vurderinger tilsier det.
  8. Støtte til lag og foreninger vurderes fortløpende, etter hvert som situasjonen blir bedre belyst.

– Målet vårt er at disse tiltakene skal være en solid håndsrekning til frivillige lag og foreninger og det lokale næringslivet. Vi kommer til å følge utviklingen av koronautbruddet tett og kan love at vi vil følge opp at tiltakene gjennomføres, slik at vi også kan vurdere effekten av tiltakene vi nå er enige om. Vi vil også takke alle partiene i kommunestyret for at vi nå står samlet om tiltakspakken og vårt bidrag til at alle kommer seg best mulig gjennom denne krisen, sier Simon Nordanger (Sp) som er gruppeleder for flertallspartiene i kommunestyret og Kristin Surlien som er gruppeleder for Høyre i kommunestyret.

Kristin Surlien (H) og Simon Nordanger (Sp)
BILDE: Kristin Surlien (H) og Simon Nordanger (Sp).