Snart i mål med utleieboliger

Responsen har vært stor etter at ordfører og Monica Myrvold Berg gikk ut og etterspurte utleieboliger til flyktninger. Nå er man snart i mål, og registreringen av utleieboliger stenges inntil videre.

Veldig mange innbyggere i Drammen har meldt inn utleieboliger til flyktninger fra Ukraina. Så langt har rundt 250 utleieboliger blitt registrert. Drammen Eiendom har jobbet på spreng de siste ukene med å kartlegge boligene og gi alle disse en profesjonell behandling før man eventuelt går videre.

- Vi takker alle som har registrert inn bolig for utleie. Vi vil gi tilbakemelding til alle i form av mail eller telefon. Dette vil imidlertid ta noe tid siden omfanget er stort og jobben er tidkrevende, sier Ole Bjørnstad, virksomhetsleder bolieiendom i Drammen Eiendom.

Han forteller at de har kommet langt i arbeidet med befaringer og leiekontrakter med de boligene som er mest i tråd med hva man ser som behov i første omgang, og Drammen Eiendom forteller at de snart er i mål med det antallet boliger det er behov for.

- Vi har derfor besluttet å stenge skjemaet for videre registrering, med mulighet for gjenåpning på et senere tidspunkt, sier Bjørnstad og fortsetter:

- Og samtidig vil vi gjerne holde muligheten åpen for å komme tilbake til registrerte utleiere ved et senere tidspunkt om behovet og tilgjengeligheten fortsatt er tilstede.

bilde av strømsø sett fra spiralen, høstfarger.
BILDE: Responsen på utleieboliger har vært god, nå stenges skjemaet for registrering.