Trenger boliger til både flyktninger og brannofrene på Fjell

Drammen kommune er bedt om å bosette 310 flyktninger hovedsaklig fra Ukraina. I tillegg står fortsatt mange ofre etter brannen på Fjell uten et sted å bo. Ordfører Monica Myrvold Berg oppfordrer drammensere til å melde fra om de har boliger til leie.

PS: Saken er oppdatert 30. mars da skjemaet for utleieboliger til flyktninger nå er stengt inntil videre.

Ordføreren er takknemlig for det enorme engasjementet drammensere har vist de siste ukene. Veldig mange ønsker å bidra både for familiene som har mistet hjemmene sine etter brannen på Fjell og de som er rammet av krigen i Ukraina. Giverviljen er stor og medfølelsen like så. Folk har bidratt med klær, ting og utstyr, mat og mange har gitt av tiden sin.

 – Jeg er så glad for den utrolige hjertevarmen så mange mennesker viser. Vi stiller opp for hverandre og er gode medmennesker – det er jeg så glad for, sier ordfører Myrvold Berg.

Monica Myrvold Berg sitter i sofaen på hennes kontor, med ukrainsk flagg i bakgrunnen
BILDE: Monica Myrvold Berg er glad for at Drammen kommune sier ja til å motta 310 flyktninger i løpet av 2022.

Fortsatt stort behov

Mange har meldt inn at de har boliger til leie, men det er fortsatt et stort behov for boliger, både til flyktninger fra Ukraina og ofrene etter brannen på Fjell. Det trengs flere hundre boliger i løpet av ganske kort tid for å kunne huse de som trenger et sted å bo. Myrvold Berg oppfordrer de som har utleieboliger tilgjengelig til å melde inn til kommunen.

– Det er viktig at vi bidrar til at både flyktningene fra Ukraina og de rammede på Fjell blir tatt hånd om, sier hun, men påpeker:

–  Mange melder om at de har ledige rom hjemme. Det er veldig hyggelig og raust, men det vi er på jakt etter er selvstendige husholdninger som er godkjente utleieboliger, sier Myrvold Berg.

OPPDATERT 30. MARS: Drammen Eiendom har jobbet for å kartlegge å kartlegge boligene som meldes inn til flyktninger. De er så å si i mål med å finne utleieboliger til flykninger, derfor er skjemaet nå stengt inntil videre. 

Mens boligtjenesten i Drammen kommune formidler kontakt mellom de berørte etter brannen og utleiere.

Har du bolig til leie for de som står uten bolig etter brannen på Fjell: Meld inn utleiebolig for brannofrene her

Stille opp

I Drammen kommune jobbes det nå for å tilrettelegge tjenestene på en best mulig måte, slik at menneskene som har flyktet fra landet sitt, skal få et verdig liv i Drammen. Det skal tilrettelegges for skolegang, helsetjenester, barnehageplasser og voksenopplæring for flere hundre mennesker fra Ukraina.

– Det handler om hvordan vi på en best mulig måte kan stille opp for mennesker i en sårbar situasjon, sier Myrvold Berg.

Mange ukrainere er godt utdannet. Ordføreren mener det er viktig at både kommunen og næringslivet gjør det som er mulig for at de som kommer fra Ukraina og blir bosatt i kommunen, også blir inkludert i arbeidslivet. 

–  Vi trenger arbeidskraft innenfor en rekke næringer og tjenester i Drammen kommune. Vi må benytte oss av all arbeidskraften og kunnskapen vi har. På den måten bidrar vi til at flyktningen får et godt og fullverdig liv, og de blir gode samfunnsborgere, sier ordføreren.

Frivilligheten

Mange ønsker fortsatt å gi og bidra både til flyktningene og de rammede på Fjell. Blant annet Blå kors har måtte sette en stopper for innsamlingen inntil videre, da pågangen var så stor at de verken hadde plass eller kapasitet til å håndtere det. 

Frivilligheten i Drammen har samlet seg og jobber nå sammen for å strukturere arbeidet, slik at ikke alle gjør det samme. Det vil bli oppdateringer på kommunens nettside etter hvert når de frivililge organisasjonene har kartlagt behovene og strukturert hva de ulike skal gjøre.