Slik unngår du frosne vannrør

Kulda kan føre til frosne vannrør, som kan bli en kostbar affære. Frostsprengte rør kan i verste fall føre til store vannskader. Her får du noen råd for å forhindre dette.

Sist endret:

Husk at kommunen har ansvar for hovedvannledningene, mens stikkledningene inn til huset og rørene i boligen er huseiers eget ansvar. Du risikerer avkortning i forsikringsutbetalingen for vannskader som skyldes mangelfull påsetting av varme.

Råd for å forhindre frosne vannrør

 • Sørg for at temperaturen i oppholdsrom med vanninstallasjoner holder over 10 grader. I kjellere med vannrør bør ikke temperaturen være lavere enn 5 grader. Du risikerer avkorting i forsikringsutbetalingen for vannskader som skyldes mangelfull påsetting av varme, ifølge Sintef sine hjemmesider.
 • Unngå å plassere vannrør kaldt, for eksempel i kald kjeller, mot yttervegg, kalde gulv eller tak/loft. Vannrør trenger god isolering.
 • Lukk vinduer og ventiler i nærheten av vannrør, for å unngå kald trekk.
 • Hvis du skal være borte fra boligen lenge bør du stenge stoppekrana.
 • Tøm og steng vannet i utekran før frosten setter inn på høst/vinter
 • Dersom du reiser bort over lengre tid, bør du la noen se etter huset mens du er borte.
 • I fritidsboliger som står tomme, og bygninger som er fraflyttet, bør rørene tømmes og stoppekranen være avstengt før vinteren. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål og slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.

(Kilder: Sintef og KLP)

Flere råd finner du i veilederen til Sintef (pdf)

Indikasjoner på frosne vannrør

 • Svært dårlig vanntrykk i krana, eller du har mistet vannet helt
 • Naboen har fortsatt vann i krana si
 • Rommet hvor vannrørene kommer inn i huset, ofte kjeller/krypkjeller, holder for lav temperatur (under 5 varmegrader).
 • Er vannrør allerede frosset/skadet, ta kontakt med rørlegger.