Med støtte fra kommunen, deler nå flere frivillige organisasjoner ut gratis munnbind til innbyggere i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon.

Påbud om munnbind kan være et utfordring for endel mennesker som lever under trange kår. Både tøymunnbind og engangsmunnbind kan være utgifter som gjør en økonomisk vanskelig hverdag enda vanskeligere, og som gjør påbudet vanskelig å gjennomføre. 

Et samlet formannskap har derfor bestemt at Drammen kommune skal bidra med 10 000 munnbind til innbyggere som har økonomiske utfordringer, og med inntil én million kroner til produksjon av tøymunnbind, som er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Utdeling skjer i samarbeid med samarbeid med frivillige humanitære organisasjoner og sosiale entreprenører, som også skal bidra til god informasjon om de generelle smitteverntiltakene. 

Lenke til vedtak i formannskapet

Melder allerede om stor pågang

– Pågangen av folk som ønsker gratis munnbind, er enorm. Telefonen ringer hele tida, sier Lill Torunn Løwe, daglig leder for Frelsesarmeens omsorgssenter i Drammen.

Hun forteller at de når ut til over 11 000 innbyggere. Noen av disse henter ukentlig gratis matposer i Frelsesarmeens lokaler.

Munnbind engangs på rad og rekke
BILDE: Engangsmunnbind deles nå ut gratis til økonomisk vanskeligstilte, blant annet i Frelsesarmeens lokaler i Rådhusgata i Drammen.

Per i dag er det ingen oppsøkende utdeling av munnbind. Hver enkelt må selv hente munnbind, men organisasjonen har kontakt med familier som de vet trenger hjelp. Antallet munnbind som deles ut de ulike stedene varierer. Tidene og dagene for utdeling kan endre seg, så det oppfordres til å henvende seg direkte til den enkelte organisasjon. En del av organisasjonene har også egne Facebook-sider.

Disse frivillige organisasjonene deler ut gratis munnbind og smitteverninformasjon:

 • Caritas
 • Jasmin kvinnenettverk
 • Røde Kors Svelvik
 • Røde Kors Mjøndalen
 • Kirkens Bymisjon
 • Frelsesarmeen
 • Rett fram opplevelser
 • Blå Kors/Barnas stasjon

 

I tillegg til engangsmunnbind ble det også vedtatt at kommunen skal bidra med inntil én million kroner til produksjon av tøymunnbind.

– Vi jobber med å gi noen organisasjoner tilskudd til utdeling av stoffmunnbind, sier avdelingsleder i kommunens Aktiv fritid, Patricia Rivas Garcia.

Informasjonsmateriell på ulike språk

Det er også laget informasjonsmateriell på seks ulike språk, i tillegg til norsk. Smitteverninformasjonen deles ut på innbyggertorgene, frivilligsentraler og ved knutepunkt Strømsø og finnes på engelsk, arabisk, polsk, somalisk, tyrkisk og urdu. Informasjonsplakatene lister opp regler for smittevern.

Regler for smittevern

 • Hold god avstand
 • Bruk munnbind når du ikke kan holde minst 1 meters avstand til andre enn dem du bor sammen med
 • Begrens hvor mange du har sosial kontakt med
 • Unngå kollektivreiser i rushtiden og avganger med stor
  trafikk
 • Vask hender ofte og godt

I tillegg finner du plakatene på lenken under. Disse kan skrives ut og benyttes for å spre smitteverninformasjon.

Plakatene som pdf