Utradisjonell pumpestasjon i Mjøndalen

I Mjøndalen ferdigstilles i disse dager en ny kloakkpumpestasjon av det litt utradisjonelle slaget. Store glassflater skal gi forbipasserende mulighet til å kikke inn og lære mer om kloakkens ferd.

Pumpestasjon Munkhaughjørnet
BILDE: Pumpestasjonen på Munkhaughjørnet nærmer seg ferdigstilling. Noe arbeid gjenstår. Blant annet skal det opparbeides fortau og beplantes utvendig.

En pumpestasjon med innsyn

Bygget ligger sentralt i Mjøndalen, ved Munkhaughjørnet, og mange barn har dette som sin skolevei.

– Vi ønsket å åpne opp og vise hva vi driver med, sier Jack Johansen, som drifter pumpestasjonen.

Med store glassflater på nordveggen, har pumpestasjonen fått en buet form mot gata og forbipasserende inviteres til å se inn.

Her kan man se ned til pumpene. Tanken er at disse skal lyssettes slik at man til enhver tid kan se hvilken av de to pumpene som er i drift. Forbipasserende skal få innblikk i kloakkens ferd fra toalett til renseanlegg, og hvordan en kloakkpumpestasjon fungerer.

– Vi kjenner ikke til andre pumpestasjoner som er bygget på denne utradisjonelle måten og med dette formålet, så her må vi være kreative. Det gjenstår fortsatt en del arbeid rundt hvordan dette skal løses, forteller deltakerne i prosjektet.

Det gjenstår blant annet å få på plass en prosjektor som viser informasjon på bakveggen inne i pumpestasjonen og trykkpanel på utsiden av bygget. Ved hjelp av trykkpanelet skal forbipasserende kunne velge hva de ønsker å lære mer om.

Vindusrammene skal etter planen lyssettes med farget lys som vil skifte gjennom døgnet.

Passer med bebyggelsen rundt

Selve bygget er satt opp i teglstein på lik linje med andre pumpestasjoner i tidligere Nedre Eiker kommune. Materialer i fasaden forøvrig er tilpasset fasadematerialer i omkringliggende bebyggelse.

På utsiden skal det beplantes og monteres sittebenker og belysning, i tillegg opparbeides det en gangvei helt inntil stasjonen.

Et krevende prosjekt

Prosjektleder Gunnar Langeteig forteller at arbeidet startet rundt oktober 2018. På grunn av beliggenheten, i et trangt og sterkt trafikkert kryss mellom Drammensveien og Hagatjernveien, har det vært et krevende prosjekt med hensyn til trafikkavvikling. Arealet pumpestasjonen er bygget på er relativt lite og inneklemt, noe som har ført til et kompakt anleggsområde. 

– Det har også vært et utfordrende prosjekt pga. grunnforhold med mye bløte masser, sand og at man jobber langt under grunnvannstand. Pumpestasjonen ligger på 5,30 meter og er konstruert for å tåle 200-årsflom, forteller byggeleder Runar Sundal.

Kommunen har, og vil fortsette å ha, et tett samarbeide med Statens vegvesen, som også vil legge om og utbedre krysset. Dette vil flyttes noe nærmere bensinstasjonen vis a vis den nye pumpestasjonen.

Har rustet opp vann- og avløpsledninger

Innvendig pumpestasjon med pumper og ansvarlige fra vann og avløp
BILDE: Jack Johansen,drift, Runar Sundal, byggeleder, Gunnar Langeteig, prosjektansvarlig og Per Holmen, driftsansvarlig renseanlegg, er alle fornøyd med den nye pumpestasjonen.

På andre siden av Hagatjernveien ligger den gamle stasjonen. Kun et lite overbygg over trappeløpet er synlig for innbyggerne. For å sjekke pumper og gjøre nødvendig vedlikehold, må man ned en trapp og inn i et lite rom som befinner seg under bakken.

– Den gamle pumpestasjon fra 70- tallet var klar for utskifting og er nå tatt ut av drift. Det har vært en kummerlig og lite innbydende stasjon for oss som har hatt det som arbeidsplass. Besøk av rotter har vi også hatt, sier Jack Johansen og fortsetter: 

– Selv om den gamle pumpestasjonen teknisk sett har fungert bra, er drift i kommunen glade for en nye og moderne stasjon. Den nye er i full drift allerede.

Avløp fra over halve Mjøndalen går via pumpestasjonen og deretter videre til Mjøndalen renseanlegg. Rørene i dette området var gamle og klare for utskiftning og store deler av området mellom Munkhaughjørnet og Solløsjordet har fått nye vann - og avløpsledninger. Det gjenstår likevel noen områder i tilknytning til pumpestasjonen som vil få nye vann og avløpsledninger etter hvert.

VA- avdelingen er langt fremme når det gjelder teknologi og har eget system for overvåking av pumpestasjonene i kommunen. Fra Teknisk sentral har Per Holmen full oversikt over all aktivitet ved pumpestasjonen og får umiddelbart beskjed, skulle det oppstå problemer.

Oppgraderer også andre pumpestasjoner

Også andre steder i kommunen er arbeid med renovering og etablering av overbygg på kommunens pumpestasjoner i gang. Arbeidet går ut på å oppgradere dagens kloakkpumpestasjoner.

Tredje fase med 10 pumpestasjoner er ferdig utført. Pumpestasjonen på Merket har fått nytt overbygg og de 9 resterende er pusset opp innvendig.

I perioden januar til mai 2020 vil pumpestasjonen på Rundtom bli oppgradert. Fase 4 i prosjektet kommer så til sommeren 2020.

Gravemeldinger og arbeidsvarsler 

Visste du forresten at du kan finne ut hvor det graves, hvorfor det graves, hvem som graver og forventet start og slutt for arbeidet?

På nettsiden finner du oversikt over graving/tiltak, og arbeider i og ved det kommunale veinettet med tilhørende side- og grøntarealer, samt parker og friområder.

https://drammen.gravearbeider.no/