Helsedirektoratet ber kommunene etablere økt prøvetakingskapasitet for Covid-19. Kapasitet for prøvetaking av 5 % av kommunens innbyggere ukentlig, skal være etablert innen utgangen av mai.

Nå skal flere testes

Når effekten av de samfunnsmessige smitteverntiltakene skal vurderes, er det avgjørende å ha tilstrekkelig samlet testkapasitet. Som en del av gjenåpningen av samfunnet, mobiliseres ressurser både til testing og sporing. Det er et samlet mål nasjonalt å nå en testkapasitet i størrelsesorden 300 000 pr uke.

Anne Hilde Crowo, kommunalsjef Helsetjenester Drammen kommune
BILDE: Kommunalsjef, helsetjenester, Anne Hilde Crowo.

– Dette gjøres for å kunne trappe ned de mest inngripende tiltakene, samtidig som vi fortsatt har kontroll på smittespredningen gjennom testing, sporing og isolering, kunne kommunalsjef, Helsetjenester, Anne Hilde Crowo, informere om på tirsdagens pressekonferanse.

– For Drammen betyr det av vi må legge opp til at vi kan teste oppimot tusen personer i døgnet, sa Anne Hilde Crowo videre.

– Det betyr ikke at vi skal teste så mange, men at vi skal ha kapasitet til å teste såpass mange dersom det blir behov for det. Målet er at alle med symptomer kan testes.

Rigger for utvidet testkapasitet i Drammen

Helsedirektoratet opplyser om at den økte prøvetakingskapasiteten i kommunene kan etableres gjennom en gradvis opptrapping i ukene som kommer, i tråd med at laboratoriekapasiteten økes gradvis i denne perioden. Det forventes at behovet for utvidet testkapasitet vil vare så lenge det pågår et aktivt utbrudd av Covid-19. Det er ikke gitt at kriteriene i teststrategien vil tilsi behov for maksimal bruk av prøvetakingskapasiteten i kommunen gjennom hele perioden. Økt kapasitet vil derfor også inneha et beredskapselement.

Nærmere detaljer om den utvidede testingen vil komme. Nå jobber kommunen med å rigge for utvidet testkapasitet.

– Sentrale myndigheter jobber nå med å se på hvordan det skal legges til rette for kommunene. Dette handler mye om personell, organisering, smittevernutstyr og prøvetakingsutstyr og tett samarbeid mellom kommunen og helseforetakene med laboratoriene og smittesporingskapasitet i etterkant, fortalte Crowo.

I dag testes det ved Drammen legevakt, både inne på legevakten og ved den etablerte luftveisklinikken. Selv om ikke alle detaljer er på plass, skisseres en løsning hvor det testes ved legevakten som i dag. I tillegg er det i dag to testbilder som reiser rundt til personer som er syke og ikke kan komme seg til legevakten. Disse vil bli opprettholdt.

– Legevakta er en sentral teststasjon. Den kan vi utvide betydelig. Vi har vært oppe i mellom 200 og 300 tester i døgnet på det verste, med den kapasiteten vi har nå. Vi ser at vi kan klare å utvide det opp mot 500 tester ved å rigge på en god måte, fortalte Crowo.

Det skisseres også en løsning med mobil teststasjon og lokale prøvetakningssatellitter hvis behovet tilsier det. I tillegg tester også Drammen sykehus pasienter.

Mistenker du at du kan være smittet er det svært viktig at du ringer fastlegen din for å forhøre deg om hva du skal gjøre – ikke møt opp på legekontoret. Testing ved eventuell mistanke om smitte skal fremdeles avtales med Drammen legevakt i forkant. Det er viktig å ikke møte opp fysisk på legevakta før du eventuelt får beskjed om det.

Endrer testkriteriene

De gjeldende kriteriene fra Folkehelseinstituttet er at det anbefaler at det utføres testing for koronavirus av personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller er tungpustet og som er:

  • Pasient med behov for innleggelse
  • Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  • Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  • Person over 65 år eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom
  • Person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise
  • Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning

– Selv om Drammen kommune har hatt relativt få tilfeller av påvist koronasmitte den siste tiden, testes fortsatt en god del personer hver dag og vi har testkapasitet, så vi tester alle som kommer innenfor disse kriteriene, sa Crowo.

En revidert teststrategi med nye testkriterier som legger opp til å teste langt flere enn i dagens situasjon, vil etter planen bli publisert av Folkehelseinstituttet i løpet av kommende uke. Testkriteriene vil da utvides til å gjelde de med mistenkt Covid-19, med svake symptomer.