Vaksinasjon på hjul

Drammen kommune er én av ti kommuner som har fått ekstra midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til å styrke arbeidet med vaksinering av grupper som er vanskelige å nå. Etter modell fra Oslo lanseres nå vaksinasjon på hjul i Drammen.

- Vi skal rundt der man antar at vaksinedekningen er litt lav, sier Lise Gladhus, koordinator for vaksinering i Drammen kommune.
Det mobile vaksinasjonsteamet starter med vaksinering på en stor byggeplass i dag.

Kommunen jobber nå for å komme i kontakt med ulike byggeplasser og arbeidsplasser for å høre om de vil ha mobil vaksinering, men Lise Gladhus håper nå at både bedrifter, organisasjoner og organiserte møteplasser tar kontakt.

Lisa Gladhus foran vaksinasjonsbilen
BILDE: Lise Gladhus foran den mobile vaksinasjonsbobilen.

Senke terskelen

Vaksinasjonsdekningen ligger under landsgjennomsnittet i Drammen, og det er fortsatt viktig å få startet koronavaksinering med første og andre dose for å beskytte seg selv mot alvorlig sykdom. Årsakene til at man ikke har tatt vaksine kan være mange. Tilbudet gis for å senke terskelen for å starte vaksinering.

Bedrifter og andre samlingspunkter kan avtale at vaksinatører fra kommunen kommer og får satt koronavaksiner der folk oppholder seg. Vaksinasjon er helt gratis og tilbys alle som oppholder seg i Norge. Informasjon om vaksinene og bivirkninger er tilgjengelig på mange forskjellige språk, slik at de som får tilbud om vaksine er godt informert.

Den mobile vaksinasjonsbilen er ute på kjøretur
BILDE: Vaksinasjon på hjul.

Ta kontakt

- Vi starter opp hos en større bedrift, og er i dialog med flere aktører rundt om i kommunen for å avtale besøk med tilbud om vaksinering. Det er også mulig å ta direkte kontakt med vaksinekoordinator for å avtale besøk til din bedrift, forening eller lignende, sier Gladhus.

Hvis du ønsker å få vaksinasjon på hjul til din arbeidsplass eller ditt nærmiljø, kan du ringe telefon 948 86 553 eller sende e-post til lise.gladhus@drammen.kommune.no