Fra 15. juni til 12. august blir Hauges gate stengt fra Gamle Kirkeplass fram til Amtmand Bangs gate ved Drammen Park.

Hauges gate får nye vannrør. Byggeleder Runar Strand og prosjektleder Stein Mathisen.
BILDE: Fra 15. juni til 12. august vil deler av Hauges gate fra Gamle Kirkeplass til Capjons gate stenges, da vannledningen skal fornyes, forteller byggeleder Runar Strand (til venstre) og prosjektleder Stein Mathisen i Utbygging og Infrastruktur i Drammen kommune. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

120 år gamle vannledninger

– Vannledningene i Hauges gate er 120 år gamle og skal fornyes for å sikre vannforsyningen i området, sier prosjektleder Stein Mathisen i kommunens Utbygging og infrastruktur, og legger til at tidligere gikk avløp og overvann i samme ledning. Fra 12. august skal de separeres, slik at det blir ett avløpsrør og ett overvannsrør.

Noe som vil medføre en miljømessig gevinst, samt at renseanlegget øker sin rensekapasitet av kloakk: avløpet sendes til renseanlegget på Solumstrand, mens overvannet renner ut i Drammenselva. Per i dag går alt i én felles ledning til Solumstrand renseanlegg.

– Etter Hauges gate blir det nye vann- og avløpsledninger og oppgradering av overflaten i Amtmand Bangs gate opp til krysset Andreas Thunes gate, som ligger nedenfor sykehuset.

Se kart over området i Hauges gate.

I Capjons gate blir det lagt rør noen meter inn i gata i forbindelse med arbeidene i Hauges gate. Disse blir påkoblet eksisterende rørledninger. Dette arbeidet blir ferdig i desember, sier byggeleder Runar Strand i Utbygging og Infrastruktur.

I området ovenfor Hauges gate/Amtmands Bangs gate er spillvann og overvann allerede separert.

Prosjektleder Stein Mathisen og byggeleder Runar Strand benkesittere på Gamle Kirkeplass
BILDE: Prosjektleder Stein Mathisen og byggeleder Runar Strand i Drammen kommune ber om forståelse fra innbyggerne i forbindelse med stengte veier i området mellom Drammen Park og sykehuset, da vannledningsnettet skal renoveres. Utover høsten blir det graving i Amtmand Bangs gate opp til krysset i Andreas Thunes gate.

Mindre graving og kortere stengetid

Vann- og avløpsprosjektet benytter såkalte No Dig-metoder som krever mindre graving, og som sparer tid og berører samfunnets travle trafikkbilde minst mulig. Prosjektleder Mathisen og byggeleder Strand ber om forståelse for ulemper for befolkningen med blant annet stengt veier, omlegging av busstraseer og gravearbeid i forbindelse med renoveringen av røropplegget.

Når prosjektet i Hauges gate er ferdig 12. august, vil det meste ligge “usynlig” under jorda med unntak av kummer og ny asfalt:

  • utblokking av eksisterende vannledning og inntrekning av ny vannledning
  • boring av ny spillvannsledning
  • strømperenovering av eksisterende fellesledning, som blir ny overvannsledning
  • punktoppgravinger for utskiftning av kummer
  • stikkledninger