Følg rivingen av Bybrua

Riving og bygging av Bybrua blir godt dokumentert. To timelapskameraer er satt opp, slik at både rive- og byggeprosessen kan følges.

bilde av bybrua som rives. Bildet er tatt fra Ticon-bygget. Man ser lekteren under brua og midlertidig gang- og sykkelbru ved siden av.
BILDE: Rivebilde av Bybrua tatt 15.06.2022 klokken 13:12:43

Den midlertidige gang- og sykkelbrua er allerede godt etablert i drammenseres hverdag. Og rivingen av bybrua går sin gang.

Lekteren på elva flytter seg stadig nærmere bragernessiden og brua tygges mer og mer i stykker mens det spyles for å holde støvet unna. Brua er delt i to og utsikten både oppstrøms og nedstrøms endrer seg stadig.

For å kunne dokumentere alt som skjer er det satt opp to kameraer som tar bilde hvert tiende minutt mellom klokken 08.00 og 21.00. 

Bildene kan du se her til enhver tid:

Fra Bragernessiden

Fra Strømsøsiden

Informasjon om Bybrua finner du på en egen nettsiden om Bybrua.