Nå kan du velge leverandør på hjemmehjelptjenester

Har du fått vedtak om hjemmehjelp eller praktisk bistand, kan du selv velge mellom fire leverandører. Én kommunal og tre private. Tjenesten trer i kraft 1. september 2020.

Innbyggere i tidligere Svelvik og Nedre Eiker kommune hadde ikke denne valgfriheten tidligere. Personer i gamle Drammen kommune har lenge hatt en slik ordning og den blir videreført.

hund
BILDE: Praktisk bistand hjemmehjelp omfatter rengjøring, tjenester og husarbeid.

Det er laget en brosjyre som sier noe om de forskjellige leverandørene og hva de kan tilby. Last ned brosjyren om praktisk bistand (pdf)

Dette er praktisk bistand og hjemmehjelp

Praktisk bistand hjemmehjelp omfatter rengjøring, tjenester og husarbeid. Hva den enkelte får hjelp til, varierer ut fra behov helse og funksjonsnivå. Det går også an å kjøpe flere tjenester enn det som et eventuelt vedtak gir rom for.

De ansatte i hjemmetjenesten har fokus på mestring, medvirkning og hva som er viktig for den enkelte tjenestemottaker.

Lenker