Innbyggertorgene på rådhuset i Drammen og de tidligere rådhusene i Svelvik og Mjøndalen er videreført i den nye kommunen. I tillegg er målet at det skal bli innbyggertorg ytterligere tre steder før sommeren.

knutepunkt_drammenradhus02012020.jpgBILDE: Virksomhetsleder Jørgen Hovde (f.v.), avdelingsleder Øystein Kristoffersen og kundeveileder Anett Embergsrud ønsker alle innbyggere velkommen til innbyggertorgene. Her fra rådhuset i Drammen.

– Den nye kommunen blir å treffe der de gamle kommunene var å treffe, og man skal få den samme typen hjelp i innbyggertorget som man fikk i de gamle kommunene, sier Einar Jørstad som er direktør for kultur-, by- og stedsutvikling i Drammen kommune.

Innbyggertorgene skal utvikles som en del av de nye knutepunktene i kommunedelene, som på sikt blir en møteplass for dialog mellom kommunen og innbyggerne. Det vil også bli en møteplass hvor innbyggerne kan møte hverandre og en arena for ulike aktiviteter i regi av frivillige lag for foreninger.

Involverer innbyggerne

Ifølge Jørstad skal utviklingen av de nye møteplassene skje i tett dialog med innbyggerne.

– Vi vil invitere innbyggerne til å bidra i hvordan denne utviklingen skal skje. Det blir viktig å få innspill om hvilke tilbud og tjenester innbyggerne har behov for og ikke minst innspill til hvordan vi lager gode møteplasser, sier han.

Det foreligger planer om å utvide antallet innbyggertorg i Drammen kommune.

– Planen er at vi skal ha innbyggertorg i drift som del av knutepunktene på både gamle Strømsø skole, på Konnerud senter og på Ligosenteret på Åssiden før sommeren, sier Jørgen Hovde som er virksomhetsleder for bibliotek og møteplass i Drammen kommune.

Åpningstidene videføres midlertidig

Åpningstidene i innbyggertorget videreføres midlertidig som før årsskiftet på de ulike stedene, men det vil være ønskelig å harmonisere åpningstidene. Dette blir gjort i løpet av det nærmeste halvåret, når de tre neste innbyggertorgene etableres.

For hele kommunen

– Kan innbyggerne henvende seg i hvilket innbyggertorg de ønsker, eller må de henvende seg det innbyggertorget som ligger nærmest der de bor?

– Alle innbyggertorgene er for hele kommunen, så alle skal få den hjelpen de trenger uavhengig av hvilket innbyggertorg man henvender seg til, sier Hovde.

Slik kommer du i kontakt med kommunen

Det er flere måter innbyggerne kan komme i kontakt med den nye kommunen. I tillegg til personlig oppmøte i innbyggertorgene, er det mulig å ta kontakt med kommunen både på telefon, e-post, chat på nettsiden eller Facebook. De tre tidligere kommunene hadde hvert sitt telefonnummer. Den nye kommunen har ett hovednummer: 32 04 00 00. På nettsiden finnes også en side der du kan melde inn feil, for eksempel hull i veien, dårlig sikt, veltet tre, manglende brøyting, vedlikehold, strøing etc.