Smittevernoverlege Einar Sagberg og kommuneoverlege John David Johannessen svarte på innbyggernes spørsmål om koronautbruddet torsdag 2. april.

Sendingen ble ledet av kommunikasjonssjef Lars Arntzen i Drammen kommune og politisk redaktør Hege Breen Bakken i Drammens Tidende.

Sendingen er i samarbeid med Drammens Tidende og Byen Vår Drammen.