Det vil imidlertid være store begrensninger rundt gjennomførelsen av vielsen grunnet smittevern.

Det vil kun være anledning til å være fem personer til stede, inkludert den som vier. Det vil si at det inntil videre kun vil være tillatt å ha følgende personer til stede under seremonien: brudeparet, to vitner og den som vier.

Vi har forventning til at det vil komme nasjonale retningslinjer, og de vil i så fall være hva Drammen kommune innretter seg etter når de foreligger.

Det understrekes at smittevernhensynet står i fokus for vurderingene som her er gjort.