Det åpnes opp for inntil 20 personer på vielsene i Drammen kommune. Dette inkluderer den som vier.

Fra 27. april var det igjen anledning til å gifte seg i Rådhuset, men med noen begrensninger.

Drammen kommune følger de nasjonale retningslinjene for arrangementer og samlinger. Det tillatt med 50 personer på et offentlig arrangement.

Maksimum 20 personer

Det er imidlertid fortsatt strenge krav til overholdelse av avstandsregler og hygiene. Det vil derfor fortsatt være store begrensninger rundt gjennomførelsen av vielsen grunnet smittevern.

Kapasiteten i vielseslokalet er derfor avgjørende for at det settes en begrensning på 20 personer i Drammen kommune.

Gjesteliste

Det vil også bli bedt om en gjesteliste. Denne skal leveres i utfylt stand ved ankomst til seremonien. Dette forlanges for at eventuelle smitteveier skal kunne spores i ettertid.

Det understrekes at smittevernhensynet står i fokus for vurderingene som her er gjort.