Vil du bidra til utvikling av eget nærmiljø?

Bli med i nærutvalget for din kommunedel. Nå kan du melde din interesse. Søknadsfrist er 23. oktober.

Hva er et nærutvalg?

Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de 10 kommunedelene. Nærutvalgene består av 11 medlemmer; 8 innbyggere og 3 politikere.

Hensikten med nærutvalgene er å skape lokalt engasjement og at lokalmiljøet får synliggjort og gjennomført saker i sitt lokalmiljø. Medlemmene i nærutvalget møtes fire ganger i året.

Nærutvalgsordningen ble startet i 2021. Det er ingen andre kommuner i Norge som har tilsvarende ordning, og som medlem av nærutvalget er du derfor med på å utvikle noe helt nytt.

Muligheter og forpliktelser for deg som medlem i et nærutvalg  

Muligheter for deg som innbygger i et nærutvalg:

 • bli enda bedre kjent i din kommunedel
 • bidra til utvikling av eget nærmiljø
 • synliggjøre lokalt engasjement, utfordringer og muligheter for politikerne i Drammen
 • gi tilskudd til mindre lokale tiltak og aktiviteter i lokalmiljøet
 • holde deg oppdatert på hva som rører seg i drammenssamfunnet
 • være med å utvikle nærutvalgsordningen som er under utprøving og testing i Drammen

Forpliktelser for deg som innbygger i et nærutvalg:  

 • delta på nærutvalgets fire årlige møter
 • gjennomføre årlig innbyggerdialog. Det betyr å arrangere en aktivitet som gjør at nærutvalget får kunnskap om utfordringer, behov og muligheter i kommunedelen (nærutvalget velger selv hvordan dette gjøres). Basert på innspillene vil nærutvalget bli enige om hvilke saker de skal prioritere i løpet av året.
 • ta med informasjon fra innbyggerdialogen tilbake til nærutvalget og dele informasjon fra nærutvalget med andre
 • Utover dette bestemmer innbyggerne arbeidsform og hvor ofte man vil møtes

Slik søker du

 • Søknadsfrist er innen 23. oktober 2022
 • Alle innbyggere over 13 år kan søke om å få sitte i nærutvalg
 • Nærutvalgene skal bestå av innbyggere med litt ulik bakgrunn og kunnskap
 • Se om det er deg vi søker ved å gå inn i søknadsskjemaet
 • Trenger du hjelp til å fylle inn det digitale søknadsskjemaet kan du få hjelp på kommunens innbyggertorg og på kommunens bibliotek

Meld din interesse