Formannskapet går inn for Drammen innfører de samme strenge koronatiltakene som Oslo kommune innfører.

Nasjonale myndigheter har vært tydelige i sine forventninger til kommunene rundt i Oslo. I kampen mot spredningen av koronaviruset trengs det svært strenge restriksjoner og tiltak, og det er uttrykt klare forventninger om at kommunene rundt Oslo følger opp og innfører de samme tiltakene som gjelder i hovedstaden.

Formannskapet i Drammen møttes fredag ettermiddag og besluttet at følgende tiltak må innføres for å få kontroll på smittespredningen:

  • Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys
  • All fritidsaktivitet for voksne stenges
  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek
  • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Drammen
  • Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol
  • Rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene
  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys
  • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten
  • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold
  • Formannskapet møtes igjen mandag kveld for å vedta forskriften som skal regulere disse tiltakene. I forskriften vil de ulike punktene overfor bli utdypet og konkretisert nærmere.

Først etter at forskriften er behandlet vil tiltakene være formelt vedtatt, og utgangspunktet er at forskriften skal gjelde fra midnatt mandag kveld. Det er imidlertid en klar oppfordring til alle innbyggerne om at man allerede fra nå holder seg mest mulig hjemme og begrenser sosial kontakt mest mulig.

I tillegg gjelder alle øvrige anbefalinger, påbud og forbud som er gitt tidligere, blant annet begrensninger i hvor mange du kan ha besøk av hjemme og hvor mange du bør omgås, plikten til å bruke munnbind på en del steder når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand og at man i størst mulig grad jobber hjemmefra når det er forenlig med oppgavene som skal utføres.

Formannskapets møte mandag kveld starter klokken 19.00 og sendes direkte på kommunens nettside.