Vil redusere antall direktører fra åtte til tre

Rådmann Elisabeth Enger har vurdert lederstrukturen i Drammen kommune og foreslår nå at lederteamet skal bestå av rådmannen og tre direktører.

- Jeg vil beholde selve lederstrukturen med fire ledernivåer i Drammen kommune. Kommunen har behov for et lederteam på toppen med strategisk kraft og fokus på helhet og langsiktig utvikling av kommunen. Og så har kommunalsjefene det overordnete ansvaret for driften av sine respektive tjenesteområder. I tillegg har vi virksomhetsledere og avdelingsledere som har det daglige ansvaret for skoler, barnehager, sykehjem og alle de andre tjenestene som er viktige for kommunens innbyggere, sier rådmann Elisabeth Enger.

Rådmann Elisabeth Enger
BILDE: Rådmann Elisabeth Enger vil redusere antallet direktører. (Foto: Drammen kommune)

Skal spare penger

I utgangspunktet skulle Enger gjerne beholdt dagens organisering og direktørnivå lenger for å se hvordan modellen kunne bidra til at kommunen når målene som ble lagt i den politiske plattformen for nye Drammen.

- De to første månedene var oppstartsmåneder hvor vi slo sammen tre kommuner og skulle få alle systemer opp og gå, samtidig som vi sikret det daglige tjenestetilbudet til innbyggerne. Og så fikk vi koronapandemien tidlig i mars og måtte sette kriseledelse. Fram til sommeren var det håndtering av pandemien som tok det meste av tiden hos mange ledere og ansatte. Derfor har vi ikke fått testet ut organiseringen som ble valgt, i en normal driftssituasjon, sier Enger.

I en situasjon hvor Drammen kommune skal spare penger og effektivisere driften mener hun likevel at det er riktig å gjøre disse endringene allerede nå.

- Den økonomiske situasjonen gjorde det både riktig og nødvendig å se på organiseringen nå. Vi skal spare mellom fem og ti millioner kroner ved å redusere antall ledere og ansatte som jobber i ledelsesnære funksjoner. Vi må spare på alle tjenesteområder, og da skal vi selvfølgelig også se på sentral ledelse og støtte, sier Elisabeth Enger.

Endringene gjennomføres før årsskiftet

De tre direktørstillingene som Elisabeth Enger foreslår videreført i lederteamet er direktør for styring og eierskap, direktør for utvikling og digitalisering og direktør for samfunn.

- Det er svært dyktige personer som går ut av direktørjobben, og jeg er sikker på at vi skal få benyttet oss av deres kompetanse på en god måte også fremover i arbeidet med å bygge og utvikle Drammen kommune. De vil nå få tilbud om å gå inn i andre stillingshjemler i kommunen, sier rådmannen.

Forslaget til ny lederstruktur skal nå drøftes med de ansattes organisasjoner. Dette skjer 15. oktober, og deretter tar rådmannen den endelige beslutningen. Det er foreløpig ikke endelig avklart når endringene i lederteamet trer i kraft.

- Nå må vi først drøfte dette med de ansattes organisasjoner og få høre deres innspill, men endringer blir gjennomført i løpet av høsten, sier rådmann Elisabeth Enger.