Visste du at røykvarsleren går ut på dato?

Røykvarslerdagen 1. desember markerer inngangen til høysesongen for branner. Det finnes cirka 10 millioner røykvarslere i norske hjem, men mange vet ikke at de har begrenset levetid.

En hånd som holder på en røykvarsler som henger i taket BILDE: 1. desember er røykvarslerens dag. Da bør du bytte batteri i røykvarslerene dine. Husk også å sjekke produksjonsdatoen for å se om det er på tide å bytte dem ut.

Røykvarslere bør normalt byttes ut etter at du har brukt dem i 8-10 år. Du bør derfor sjekke hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut. Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren

– Mange er ikke klar over er at røykvarsleren kan gå ut på dato. Elektronikken i røykvarslere forringes over tid. I tillegg kan evnen til å detektere røyk bli redusert som følge av at støv og smuss samler seg opp i løpet av årene, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Test røykvarsleren

Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det bidrar til bedre holdbarhet. Test alltid røykvarsleren når du kommer til hytta, batteriet kan ha gått tomt mens du var borte og du vil derfor ikke få varsel om at det bør byttes.

Hjelp dine nærmeste å bytte

Så langt i år har 35 personer omkommet i brann i Norge. Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann. Tall fra DSB viser at 3 av 4 som omkommer i brann tilhører disse gruppene.

– Risikoutsatte grupper kan være vanskelige å nå med vanlig informasjon. Derfor er vi avhengige at de pårørende tar et ekstra ansvar. Sjekk om dine nærmeste har røykvarsler som fungerer og bytt batteri, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.