Økonomiske nøkkeltall for Drammen havn

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  71 601 703 70 746 620 69 087 098
Årsresultat 21 698 580 18 698 339 231 282 817
Sum eiendeler 504 182 055 529 808 337 757 539 388
Gjeld 66 869 741 73 797 684 70 245 918
Egenkapital 437 312 315 456 010 654 687 293 471
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2018 426 000 98 500 65 500 1 291 211 79 000 19
2019 442 000 102 000 68 000 1 238 818 79 000 19
2020 442 000 102 000 68 000 1 238 726 84 000 19

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
6,91% 6,58%