Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter  73 810 083 92 660 952 71 601 703
Årsresultat 8 185 333 46 335 974 21 698 580
Sum eiendeler 452 263 812 488 348 526 504 182 055
Gjeld 82 986 052 72 734 792 66 869 741
Egenkapital 369 277 759 415 613 734 437 312 315
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2016 404 568 93 363 62 241 1 084 036 78 000 19
2017 414 682 95 697 63 797 1 214 235 81 000 19
2018 426 000 98 500 65 500 1 291 211 79 000 19

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
2,13% 4,74% 3,13%