Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter  92 660 952 71 601 703 70 746 620
Årsresultat 46 335 974 21 698 580 18 698 339
Sum eiendeler 488 348 526 504 182 055 529 808 337
Gjeld 72 734 792 66 869 741 73 797 684
Egenkapital 415 613 734 437 312 315 456 010 654
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2017 414 682 95 697 63 797 1 214 235 81 000 19
2018 426 000 98 500 65 500 1 291 211 79 000 19
2019 442 000 102 000 68 000 1 238 818 79 000 19

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
4,74% 3,13% 6,91%