Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS ble etablert av Drammen bystyre i februar 2016. Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS er heleid av Drammen kommune og skal ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Selskapet har overtatt, og skal overta, et antall eiendommer og eierposter i selskaper fra Drammen kommune. Kommunestyret beslutter hvilke dette skal være. Selskapet kan eie eiendom sammen med private eller andre offentlige aktører.

Selskapets formål

Selskapet skal selv og gjennom investeringer i andre selskaper kjøpe, selge, eie, utvikle, drive og forvalte næringseiendom og annen fast eiendom på vegne av Drammen kommune, samt alt som står i naturlig sammenheng med dette.

Selskapet kan eie slik eiendom sammen med private eller andre offentlige aktører. Selskapet skal legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og skal i den sammenheng ivareta offentlige eller byutviklingsmessige hensyn, herunder bidra til at det bygges et mangfold av boliger når det gjelder pris, størrelse, beliggenhet og utforming.

Mål med eierskapet

Drammen kommune har økonomiske og by- og stedsutviklingsmessige mål med sitt eierskap.

Drammen kommune forventer avkastning og årlige utbytter fra Drammen Kommune Eiendomsutvikling. Drammen Kommune Eiendomsutvikling er blant annet etablert for å skape større verdier av kommunens eiendommer enn det ville vært å selge direkte. Selskapets risikoprofil skal være lav.

Drammen Kommune Eiendomsutvikling skal balansere sitt fokus på økonomisk verdiskaping med å legge vekt på samfunnsmessig ansvar. Selskapet skal i den sammenheng ivareta offentlige eller by- og stedsutviklingsmessige hensyn. Selskapet skal bidra til at i det i Drammen kommune utvikles og tilbys et mangfold av boliger av god kvalitet, innenfor ulike prisnivåer, med ulik utforming og i ulike deler av kommunen. Selskapet skal bidra til å bevare og skape nye arbeidsplasser i Drammen gjennom utvikling av næringseiendommer.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 917 495 246
  • Stiftelsesår: 2016
  • Drammen kommunes eierandel: 100%
  • Antall ansatte: 4
  • Aksjekapital: 22,4 millioner kroner

Ledelse og styre

Administrerende direktør: Bjørn Holm

Styre: Morten André Yttreeide (styreleder), Charlotte Wickman Kvamme, Hege Wiik Haukeland.