Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS er et heleid kommunalt aksjeselskap og skal ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon.

Selskapet skal være basis for samarbeid med private aktører på enkelteiendommer. Gjennom selskapet kan kommunen inngå partnerskap med private eiendomsutviklere og boligbyggerlag for å realisere boligutbyggingsprosjekter.

Selskapets formål

Selskapet skal selv og gjennom investeringer i andre selskaper kjøpe, selge, eie, utvikle, drive og forvalte næringseiendom og annen fast eiendom på vegne av Drammen kommune, samt alt som står i naturlig sammenheng med dette.

Selskapet kan eie slik eiendom sammen med private eller andre offentlige aktører. Selskapet skal legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og skal i den sammenheng ivareta offentlige eller byutviklingsmessige hensyn, herunder bidra til at det bygges et mangfold av boliger når det gjelder pris, størrelse, beliggenhet og utforming.

Mål med eierskapet

Mål med eierskapet er at Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS sikrer kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Selskapet risikoprofil skal være lav.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 917 495 246
  • Stiftelsesår: 2016
  • Drammen kommunes eierandel: 100%
  • Antall ansatte: 4
  • Aksjekapital: 22,4 millioner kroner

Ledelse og styre

Administrerende direktør: Bjørn Holm

Styre: Morten André Yttreeide (styreleder), Paul Eirik Lødøen, Charlotte Wickman Kvamme, Hege Wiik Haukeland.