Regnskapsår 2017* 2018* 2019*
Driftsinntekter 0 1 089 500 13 676 000
Årsresultat etter skatt 1 646 600 -11 953 100 971 900
Sum eiendeler 569 636 100 633 828 900 748 906 700
Gjeld 2 821 100 78 967 000 6 318 400
Egenkapital 566 815 000 554 861 900 742 588 200

* Tall inkluderer DKEU konsern

År Styrehonorar samlet* Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem** Lønn daglig leder Revisjons-honorar *** Antall ansatte/årsverk
2017 492 480 184 680 92 340 1 419 604 81 500 3
2018 506 280 189 850 94 930 1 577 868 107 785 3
2019 521 960 195 730 97 870 1 716 664 199 863 4

* Styrehonoraret er vedtatt på ordinær generalforsamling for året 2019/2020.
** Nestleder til styret har kr 130 490.
*** Revisjonshonoraret inkluderer all bistand, kun ordinær lovpålagt revisjon utgjør kr 131 544.

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
0 0 0