Økonomiske nøkkeltall for Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS

Regnskapsår 2019* 2020* 2021*
Driftsinntekter 13 676 000 8 917 100 34 803 800
Årsresultat etter skatt 971 900 1 418 200 -11 600 500
Sum eiendeler 748 906 700 760 090 000 750 551 400
Gjeld 6 318 400 19 187 700 8 249 800 
Egenkapital 742 588 200 740 902 300 742 301 700

* Tall inkluderer DKEU konsern

År Styrehonorar samlet* Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem** Lønn daglig leder Revisjons-honorar *** Antall ansatte/årsverk
2019 521 960 195 730 97 870 1 716 664 199 863 4
2020 521 960 195 730 97 870 1 779 605 146 000 4
2021 534 990 200 620 100 310 1 874 723 208 466 4

Aksjekapital: 22,5 mill. kr. 

* Styrehonoraret er vedtatt på ordinær generalforsamling for året 2021/2022 den 13.6.2022.

** Nestleder til styret har kr 133 750.

*** Revisjonshonoraret inkluderer revisjon og all bistand for hele konsernet, kun ordinær lovpålagt revisjon utgjør kr 105 500.

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
0 0 0