Økonomiske nøkkeltall for Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS

Regnskapsår 2018* 2019* 2020*
Driftsinntekter 1 089 500 13 676 000 8 917 100
Årsresultat etter skatt -11 953 100 971 900 1 418 200
Sum eiendeler 633 828 900 748 906 700 760 090 000
Gjeld 78 967 000 6 318 400 19 187 700
Egenkapital 5554 861 900 742 588 200 740 902 300

* Tall inkluderer DKEU konsern

År Styrehonorar samlet* Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem** Lønn daglig leder Revisjons-honorar *** Antall ansatte/årsverk
2018 506 280 189 850 94 930 1 577 868 107 785 3
2019 521 960 195 730 97 870 1 716 664 199 863 4
2020 521 960 195 730 97 870 1 779 605 146 000 4

* Styrehonoraret er vedtatt på ordinær generalforsamling for året 2020/2021 den 2.6.2021.

** Nestleder til styret har kr 130 490.

*** Revisjonshonoraret inkluderer all bistand, kun ordinær lovpålagt revisjon utgjør kr 103 000.

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
0 0 0