Nøkkeltall

Virksomheten

Ferjeselskapet inngikk i 2013 en avtale med Fjord1 om drift av sambandet Svelvik-Verket. Anbudsperioden er 2013-2020 + 1 år.

Fjord1 står som ansvarlig ovenfor Statens vegvesen, Ferjeselskapet er underleverandør, det vil si at selskapet drifter sambandet i henhold til kontrakt undertegnet av Fjord1 og Ferjeselskapet. Avtalen gjelder til 31/12-2021. Ferjeselskapet vil etter dette opphøre.

Selskapets formål

Ferjetrafikk og annen lignende virksomhet

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 811 230 502
  • Stiftelsesår: 1932
  • Drammen kommunes eierandel: 2,2 %
  • Øvrige eiere: Frogn kommune 40,7 %, Asker kommune 38,2 %, resterende aksjer tilhører private eiere
  • Antall ansatte: 15
  • Aksjekapital: 425 000 kr

Ledelse og styre

Daglig leder: Grethe Turid Syvertsen

Styre: Kristin Raanaas Reklev (styreleder), Bjørn Tore Hansen (nestleder), Inge Georg Høyen, Monica Schau Eriksen, Grethe Turid Syvertsen