Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter 14 271 599 14 980 967 15 438 262
Årsresultat etter skatt -494 828 837 179 -348 973
Sum eiendeler 9 421 068 9 831 229 9 618 418
Gjeld 3 434 142 3 007 123 3 136 440
Egenkapital 5 986 926 6 824 106 6 481 978
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2017 120 000 40 000 20 000 658 740  48 800 17
2018 120 000 45 000 25 000 782 953 48 000 15
2019 150 500 46 500 26 000 825 280 51 000 16

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
2% 3,8% 2,8%