Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter 13 428 785 14 271 599 14 980 967
Årsresultat etter skatt -2 201 444 - 494 828 837 179
Sum eiendeler 10 874 415 9 421 068 9 831 229
Gjeld 4 392 661 3 434 142 3 007 123
Egenkapital 6 481 755 5 986 926 6 824 106
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2016 120 000 40 000 20 000 652 305 44 800 17
2017 120 000 40 000 20 000 658 740  48 800 17
2018 120 000 45 000 25 000 782 953 48 000 15

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
2,8% 2% 3,8%