Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter 14 980 967 15 438 262 15 073 984
Årsresultat etter skatt 837 179 -348 973 -639 459
Sum eiendeler 9 831 229 9 618 418 8 763 053
Gjeld 3 007 123 3 136 440 2 917 944
Egenkapital 6 824 106 6 481 978 5 845 109
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2018 120 000 45 000 25 000 782 953 48 000 15
2019 150 500 46 500 26 000 825 280 51 000 16
2020 150 500 46 500 26 000 888 330 51 000 16

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
3,8% 2,8% 3,9%