Glitre Energi AS

Fusjon

Glitre Energi AS er vedtatt fusjonert med Agder Energi AS med virkning fra 01.01.23.

Dokumenter knyttet til fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi:

Nøkkeltall

Virksomheten

Glitre Energi AS er et energi- og nettkonsern, og består av forretningsområdene produksjon (vannkraft), infrastruktur (kraftnett og fjernvarme), entreprenør (el-entreprenør) og tjenester (kundeservice og fiberbredbånd).

Selskapets formål

Selskapets formål er å:

 • produsere, distribuere og omsette elektrisk energi;
 • utnytte selskapets eide og forvaltede virksomheter, rettigheter og eierandeler i samarbeidende selskaper for å oppnå best mulig forretningsmessig resultat;
 • bidra til profesjonell utvikling av deleide selskaper og datterselskaper;
 • drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte formål;
 • delta i andre foretak innen rammen av ovennevnte formål.

Mål med eierskapet

Målet med eierskapet er at Glitre Energi AS i et langsiktig perspektiv skal bevare verdier (vedlikehold og oppgradering), samt utvikle vekstopsjoner basert på eksisterende kompetanse/ressurser i selskapet. Det forutsettes at selskapet gjennom gode resultater skal gi eierne god avkastning på investert kapital i form av høyt utbytte og verdiskapning i selskapet.

Kort om

 • Organisasjonsnummer: 968 278 304
 • Stiftelsesår: 1993
 • Drammen kommunes eierandel: 50%
 • Øvrige eiere: Vardar AS: 50%
 • Aksjekapital: 316,58 mill. kr
 • https://www.glitreenergi.no/

Ledelse og styre

Konsernsjef: Pål Jørgen Skjæggestad

Styre: Ann-Christin Andersen (leder), Marit Ektvedt Kjær (nestleder), Anette Mellbye, Morten Andre Yttreeide, Ragnar Grundtvig Søegaard, Robert Olsen, Jan Helmen*, Line Drange Ruud*, Rune Bæver* (*ansattes representant)