Økonomiske nøkkeltall for Glitre Energi AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter  1 941 733 000 1 564 078 000 2 487 062 000
Årsresultat 371 214 000 275 108 000 326 382 000
Sum eiendeler 10 742 964 000 10 886 363 000 12 434 239 000
Gjeld 6 464 807 000 6 435 419 000 8 346 349 000
Egenkapital 4 278 157 000 4 450 944 000 4 087 890 000
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2019 1 230 000 228 700 116 600 3 243 000 345 000 254
2020 1 113 400 228 700 116 600 3 352 000 360 000 267
2021 1 143 200 234 900  119 700  3 425 000 2 048 000 271

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
5,6% 5,1% 5%