Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter  1 536 145 000 1 675 904 000 1 928 012 000
Årsresultat 253 271 000 245 107 000 304 005 000
Sum eiendeler 10 303 214 000 10 625 032 000 10 439 368 000
Gjeld 6 346 676 000 6 706 863 000 6 604 452 000
Egenkapital 3 956 538 000 3 918 169 000 3 834 916 000
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2016 1 077 666 211 600 107 800 2 587 000 355 000 232
2017 1 166 900 217 100 110 600 2 750 000 391 000 226
2018 1 196 300 222 500 113 400 2 868 000 340 000 231

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
5,8% 5,5% 5,2%