Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter  1 675 904 000 1 928 012 000 1 941 733 000
Årsresultat 245 107 000 304 005 000 371 214 000
Sum eiendeler 10 625 032 000 10 439 368 000 10 742 964 000
Gjeld 6 706 863 000 6 604 452 000 6 464 807 000
Egenkapital 3 918 169 000 3 834 916 000 4 278 157 000
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2017 1 166 900 217 100 110 600 2 750 000 391 000 226
2018 1 196 300 222 500 113 400 2 868 000 340 000 231
2019 1 230 000 228 700 116 600 3 243 000 345 000 254

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
5,5% 5,2% 5,6%