Økonomiske nøkkeltall for Glitre Energi AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  1 928 012 000 1 941 733 000 1 564 078 000
Årsresultat 304 005 000 371 214 000 275 108 000
Sum eiendeler 10 439 368 000 10 742 964 000 10 886 363 000
Gjeld 6 604 452 000 6 464 807 000 6 435 419 000
Egenkapital 3 834 916 000 4 278 157 000 4 450 944 000
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2018 1 196 300 222 500 113 400 2 868 000 340 000 231
2019 1 230 000 228 700 116 600 3 243 000 345 000 254
2020 1 113 400 228 700 116 600 3 352 000 360 000 267

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
5,2% 5,6% 5,1%