Nøkkeltall

Virksomheten

Glitre Energi Nett Holding AS er et nettkonsern som i hovedsak driver virksomhet knyttet til drift og utvikling av kraftnett, samt levering av nett-tjenester til kundene i forsyningsområdet.
Nettvirksomheten utgjør en samfunnskritisk funksjon og er underlagt et omfattende regelverk knyttet til samfunnssikkerhet, leveringskvalitet og kundefunksjoner, herunder Det lokale eltilsyn (DLE), samt å forestå regionale og lokale kraftsystem- og energiutredninger. Virksomheten ivaretar også ansvaret som «Kraftforsyningens Distriktssjef» (KDS) i Buskerud, som i beredskapssituasjoner har ansvar for å koordinere alle konsesjonærer i Buskerud mot myndighetene (NVE og Fylkesmann).

Konsernet eier regionalnett i Buskerud, samt noen mindre regionalnettanlegg i Oppland, Vestfold og Hordaland. Regionalnettet utgjør ca 82 prosent av regionalnettet i Buskerud (målt etter avkastningsgrunnlag) og omfattet pr 31.12.2018, 52 transformatorstasjoner og 1022 km luftledning/kabel, med spenningsnivå 132/66/50 kV.

Konsernet har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Gran, Jevnaker og Lunner (Hadeland), samt i Finseområdet (Ulvik kommune). Høyspent distribusjonsnett omfattet pr 31.12.2018 om lag 709 km luftlinjer, 1256 km kabel, samt 3503 nettstasjoner. Lavspentnettet utgjorde omlag 1802 km luftlinjer og 3269 km kabel.

Selskapets formål

Selskapets virksomhet er å eie og drive elektrisitetsnett på østlandsområdet, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 981 915 550
  • Stiftelsesår: 2000
  • Drammen kommunes eierandel: 8,18%
  • Øvrige eiere: Glitre Energi AS (54,26%), Kongsberg kommune (11,91%), Lier Everk Holding AS (7,35%), Hadeland Energi AS (18,29%)
  • Antall ansatte: 106
  • Aksjekapital:  153.540.000 kr
  • https://www.glitreenergi-nett.no/

Ledelse og styre

Daglig leder: Tore Morten Wetterhus

Styre: Bjørn Niklas Sjøstrøm (styreleder), Pål Jørgen Skjæggestad (nestleder), Nina Viksæter Aulie, Nina Cecilie Harvik Solberg, Majken Margrethe Smith,Tore Bråthen, Atle Roll-Matthiesen, Arnt Charles Holberg, Jan Helmen (ansatte rep.), Rune Bæver (ansatte rep.), Audun Sivesindtajet (ansatte rep.), Tor Søhus Porsanger (varamedlem, ansatte rep.), Kristin Wang (varamedlem, ansatte rep.), Henning Halvorsen (varamedlem, ansatte rep.),Tom André Istad (varamedlem, ansatte rep.), Heidi Sørbråten (varamedlem, ansatte rep.)