Glitre Energi Nett Holding AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Glitre Energi Nett Holding AS er et nettkonsern som i hovedsak driver virksomhet knyttet til drift og utvikling av kraftnett, samt levering av nett-tjenester til kundene i forsyningsområdet.
Nettvirksomheten utgjør en samfunnskritisk funksjon og er underlagt et omfattende regelverk knyttet til samfunnssikkerhet, leveringskvalitet og kundefunksjoner, herunder Det lokale eltilsyn (DLE), samt å forestå regionale og lokale kraftsystem- og energiutredninger. Virksomheten ivaretar også ansvaret som «Kraftforsyningens Distriktssjef» (KDS) i tidligere Buskerud, som i beredskapssituasjoner har ansvar for å koordinere alle konsesjonærer i tidligere Buskerud mot myndighetene (NVE og Fylkesmann).

Konsernet eier regionalnett i tidligere Buskerud, samt noen mindre regionalnettanlegg i Innlandet, Vestfold og Telemark og Vestland. Regionalnettet utgjør ca. 82 prosent av regionalnettet i Buskerud (målt etter avkastningsgrunnlag). Konsernet har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Gran, Jevnaker og Lunner (Hadeland), samt i Finseområdet (Ulvik kommune).

Selskapets formål

Selskapets virksomhet er å eie og drive elektrisitetsnett og fjernvarmeanlegg i østlandsområdet, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 981 915 550
  • Stiftelsesår: 2000
  • Drammen kommunes eierandel: 8,18%
  • Øvrige eiere: Glitre Energi AS (54,26%), Kongsberg kommune (11,91%), Lier Everk Holding AS (7,35%), Hadeland Energi AS (18,29%)
  • Antall ansatte: 111
  • Aksjekapital:  153.540.000 kr
  • https://www.glitreenergi-nett.no/

Ledelse og styre

Daglig leder: Tore Morten Wetterhus

Styre: Bjørn Niklas Sjøstrøm (styreleder), Pål Jørgen Skjæggestad (nestleder), Nina Viksæter Aulie, Nina Cecilie Harvik Solberg, Tore Bråthen, Atle Roll-Matthiesen, Håkon Levy, Anne Cecile Guneriussen, Tor Søhus Porsanger (ansatte representant), Sisilje Havnes (ansatte representant), Rune Bæver (ansatte representant), Lars Dehlimarken (varamedlem, ansatte representant), Ingri Hyldbakk (varamedlem, ansatte representant), Ingrid Liavaag Goli (varamedlem, ansatte representant), Per Vaaje (varamedlem, ansatte representant) Kristin Wang (varamedlem, ansatte representant), Henning Halvorsen (varamedlem, ansatte representant).