Glitre Energi Nett Holding AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Glitre Energi Nett Holding AS er et nettkonsern som i hovedsak driver virksomhet knyttet til drift og utvikling av kraftnett, samt levering av nett-tjenester til kundene i forsyningsområdet.
Nettvirksomheten utgjør en samfunnskritisk funksjon og er underlagt et omfattende regelverk knyttet til samfunnssikkerhet, leveringskvalitet og kundefunksjoner, herunder Det lokale eltilsyn (DLE), samt å forestå regionale og lokale kraftsystem- og energiutredninger. Virksomheten ivaretar også ansvaret som «Kraftforsyningens Distriktssjef» (KDS) i tidligere Buskerud, som i beredskapssituasjoner har ansvar for å koordinere alle konsesjonærer i tidligere Buskerud mot myndighetene (NVE og Fylkesmann).

Konsernet eier regionalnett i tidligere Buskerud, samt noen mindre regionalnettanlegg i Innlandet, Vestfold og Telemark og Vestland. Regionalnettet utgjør ca 82 prosent av regionalnettet i Buskerud (målt etter avkastningsgrunnlag). Konsernet har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Gran, Jevnaker og Lunner (Hadeland), samt i Finseområdet (Ulvik kommune).

Selskapets formål

Selskapets virksomhet er å eie og drive elektrisitetsnett på østlandsområdet, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 981 915 550
  • Stiftelsesår: 2000
  • Drammen kommunes eierandel: 8,18%
  • Øvrige eiere: Glitre Energi AS (54,26%), Kongsberg kommune (11,91%), Lier Everk Holding AS (7,35%), Hadeland Energi AS (18,29%)
  • Antall ansatte: 109
  • Aksjekapital:  153.540.000 kr
  • https://www.glitreenergi-nett.no/

Ledelse og styre

Daglig leder: Tore Morten Wetterhus

Styre: Bjørn Niklas Sjøstrøm (styreleder), Pål Jørgen Skjæggestad (nestleder), Nina Viksæter Aulie, Nina Cecilie Harvik Solberg, Håkon Levy, Tore Bråthen, Atle Roll-Matthiesen, Anne Cecilie Guneriussen, Tor Søhus Porsanger (ansatte rep.), Sisilje Havnes (ansatte rep.), Rune Bæver (ansatte rep.), Lars Dehlimarken (varamedlem, ansatte rep.), Ingri Hyldbakk (varamedlem, ansatte rep.), Ingrid Liavaag Goli (varamedlem, ansatte rep.), Per Vaaje (varamedlem, ansatte rep.), Kristin Wang (varamedlem, ansatte rep.), Henning Halvorsen (varamedlem, ansatte rep.)