Økonomiske nøkkeltall Glitre Energi Nett Holding AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Omsetning (1000 NOK) 1 008 950 1 037 733 955 622
Resultat etter skatt (1000 NOK) 168 761 139 322 119 012
Eiendeler 2 320 218 2 465 003 2 541 766
Egenkapital 1 572 671 1 640 534 1 674 361
Gjeld 747 547 824 469 867 406
År (utbetalt) Styrehonorar samlet (NOK) Honorar styreleder (NOK) Honorar pr. styremedlem (NOK) Lønn daglig leder (1000 NOK) Revisjonshonorar (lovpålagt revisjon) (1000 NOK) Antall ansatte/årsverk
2018 626 750 81 750 54 500 2 004 447 93/91,3
2019 753 050 97 500 65 000 2 149 484 106/104
2020 751 200 97 500 65 000 2 246 559 109/107

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
4,8% 4,2% 3,1%