Regnskapsår 2016 2017 2018
Omsetning (1000 NOK) 780 081 858 922 1 008 950
Resultat etter skatt (1000 NOK) 117 530 159 104 168 761
Eiendeler 2 036 756 2 202 404 2 320 218
Egenkapital 1 375 052 1 471 779 1 572 671
Gjeld 661 704 730 625 747 547
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2016*) 492 900 78 000 52 000 1 736 473 94/90,4
2017 614 900 79 500 53 000 1 854  444 95/89,1
2018 626 750 81 750 54 500 2 004 447 93/91,3
2019 753 050 97 500 65 000      

*) Styrehonorar utbetalt fra fusjon 6/10-2015 til ordinær generalforsamling 27.06.2016

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
6,1% 4,5% 4,8%