Økonomiske nøkkeltall Glitre Energi Nett Holding AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Omsetning (1000 NOK) 1 037 733 955 622 959 026
Resultat etter skatt (1000 NOK) 139 322 119 012 26 492
Eiendeler 2 465 003 2 541 766 2 720 713
Egenkapital 1 640 534 1 674 361 1 651 974
Gjeld 824 469 867 406 1 068 739
År (utbetalt) Styrehonorar samlet (NOK) Honorar styreleder (NOK) Honorar pr. styremedlem (NOK) Lønn daglig leder (1000 NOK) Revisjonshonorar (lovpålagt revisjon) (1000 NOK) Antall ansatte/årsverk
2019 753 050 97 500 65 000 2 149 484 106/104
2020 751 200 97 500 65 000 2 246 559 109/107
2021 773 300 100 000 66 000 2 294 545 111/109

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
4,2% 3,1% 2,7%