Regnskapsår 2017 2018 2019
Omsetning (1000 NOK) 858 922 1 008 950 1 037 733
Resultat etter skatt (1000 NOK) 159 104 168 761 139 322
Eiendeler 2 202 404 2 320 218 2 465 003
Egenkapital 1 471 779 1 572 671 1 640 534
Gjeld 730 625 747 547 824 469
År (utbetalt) Styrehonorar samlet (NOK) Honorar styreleder (NOK) Honorar pr. styremedlem (NOK) Lønn daglig leder (1000 NOK) Revisjonshonorar (lovpålagt revisjon) (1000 NOK) Antall ansatte/årsverk
2017 614 900 79 500 53 000 1 854  444 95/89,1
2018 626 750 81 750 54 500 2 004 447 93/91,3
2019 753 050 97 500 65 000 2 149 484 106/104

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
4,5% 4,8% 4,2%