Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS har ingen ansatte og har valgt å leie inn daglig leder på deltid, samt å ha et aktivt utøvende styre. 

Selskapets formål

Selskapets formål er å eie, utvikle og selge faste eiendommer, herunder investere i aksjer og andeler i denne forbindelse, samt alt som naturlig står i forbindelse med dette.

Mål med eierskapet

Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS skal ivareta kommunens rolle som aktiv samfunnsutvikler ved utøvelse av sin virksomhet. Det er et mål å skape varig virksomhet, bosetting og arbeidsplasser i kommunen i tråd med overordnet planverk.

Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS / dets datterselskaper, kan gjennomføre strategiske oppkjøp av eiendommer innenfor selskapets kjernevirksomhet.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 914 927 161
  • Stiftelsesår: 2001
  • Drammen kommunes eierandel: 100%
  • Antall ansatte: 0

Ledelse og styre

Daglig leder: Innleid Tor Harald Skaug

Styre: Styre: George Fulford (styreleder), Svein-Ove Pettersen, Hege Wiik Haukeland