Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS ble etablert i 2014 av Nedre Eiker kommune. Etter kommunesammenslåingen i 2020 eies selskapet 100 prosent av Drammen kommune. Selskapets verdier ligger i det heleide datterselskapet Mile Utvikling AS, som eier Miletomten i Mjøndalen. Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS har ingen ansatte og har valgt å leie inn daglig leder på deltid.

Selskapets formål

Selskapets formål er å eie, utvikle og selge faste eiendommer, herunder investere i aksjer og andeler i denne forbindelse, samt alt som naturlig står i forbindelse med dette.

Mål med eierskapet

Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS skal ivareta kommunens rolle som aktiv samfunnsutvikler ved utøvelse av sin virksomhet. Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS og selskapets datterselskaper, kan gjennomføre strategiske eiendomstransaksjoner innenfor selskapets kjernevirksomhet.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 914 927 161
  • Stiftelsesår: 2014
  • Drammen kommunes eierandel: 100%
  • Antall ansatte: 0
  • Aksjekapital: 100%

Ledelse og styre

Daglig leder: Innleid Tor Harald Skaug

Styre: George Fulford (styreleder), Svein-Ove Pettersen, Hege Wiik Haukeland