Nøkkeltall

Virksomheten

Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS har ingen ansatte og har valgt å leie inn daglig leder på deltid, samt å ha et aktivt utøvende styre.

Selskapets formål

Hovedformålet er på – kort og lang sikt – å sikre verdiskapning for kommunen. Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS skal ta økonomiske, samfunnsmessige og geografiske hensyn i sin virksomhet i henhold til eiers prioriteringer.

Mål med eierskapet

Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS skal ivareta kommunens rolle som aktiv samfunnsutvikler ved utøvelse av sin virksomhet. Det er et mål å skape varig virksomhet, bosetting og arbeidsplasser i kommunen i tråd med overordnet planverk i tidligere Nedre Eiker kommune.

Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS / dets datterselskaper, kan gjennomføre strategiske oppkjøp av eiendommer innenfor selskapets kjernevirksomhet.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 914 927 161
  • Stiftelsesår: 2001
  • Drammen kommunes eierandel: 100%
  • Øvrige eiere: Ingen
  • Antall ansatte: 0

Ledelse og styre

Daglig leder: Innleid Tor Harald Skaug

Styre: Styre: George Fulford (styreleder) Ø. Wike. Svein-Ove Pettersen, Hege Wiik Haukeland. Tina Wågønes, Tor Harald Skaug.