Økonomiske nøkkeltall Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter 7 724 2 815 0
Årsresultat 103 961 100 759 0
Egenkapital 37 899 241 38 000 000 37 960 997
Kortsiktig gjeld 192 017 1 353 1 934
Sum egenkapital og gjeld 38 091 258 38 001 353 38 001 934
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2018 163 893 41 100 21 050 Kjøpt tjeneste 19 375 0
2019 166 985 41 100 21 050 Kjøpt tjeneste 22 500 0
2020 166 985 41 100 21 050 Kjøpt tjeneste 38 875 0

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
0% 0% 0%