Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter 9 188 7 724 2 815
Årsresultat 387 568 103 961 100 759
Egenkapital 37 795 280 37 899 241 38 000 000
Kortsiktig gjeld 52 421 192 017 1 353
Sum egenkapital og gjeld 37 847 701 38 091 258 38 001 353
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2017 159 740 40 000 20 000 Kjøpt tjeneste 15 500 0
2018 163 893 41 100 21 050 Kjøpt tjeneste 19 375 0
2019 166 985 41 100 21 050 Kjøpt tjeneste 22 500 0

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
0% 0% 0%