Økonomiske nøkkeltall Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter 2 815 0 0
Årsresultat 100 759 0 0
Egenkapital 38 000 000 37 960 997 38 000 000
Kortsiktig gjeld 1 353 1 934 1 223
Sum egenkapital og gjeld 38 001 353 38 001 934 38 001 223
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2019 166 985 41 100 21 050 Kjøpt tjeneste 22 500 0
2020 166 985 41 100 21 050 Kjøpt tjeneste 38 875 0
2021 132 099 41 000 21 050 Kjøpt tjeneste 9 250 0

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
0% 0% 0%