Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter 0 9 188 7 724
Årsresultat 261 588 387 568 103 961
Egenkapital 37 407 712 37 795 280 37 899 241
Kortsiktig gjeld 120 366 52 421 192 017
Sum egenkapital og gjeld 37 528 048 37 847 701 38 091 258
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2016 174 290     Kjøpt tjeneste 17 870 0
2017 159 740 40 000 20 000 Kjøpt tjeneste 15 500 0
2018 163 893 41 100 21 050 Kjøpt tjeneste 19 375 0

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
0% 0% 0%