Norsk Rørsenter AS

Virksomheten

Selskapet leverer tjenester og produkter innen:

  • Opplæring/etterutdannelse, erfaringsutveksling og læring, teknisk assistanse, prøving samt verifikasjon/sertifisering

Selskapets formål

Selskapet skal være et nasjonalt kompetansesenter innen planlegging, konstruksjon, drift og vedlikehold av transportsystem for vann og avløp.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 951 425 281
  • Stiftelsesår: 1989
  • Drammen kommunes eierandel: 1,67% (20 aksjer)
  • Øvrige eiere: Odd Lieng (70,5%), selskapet selv (12,9%), øvrige aksjonærer (14,9%)
  • Antall ansatte: 3
  • Aksjekapital: 1 200 000,- fordelt på 1 200 aksjer
  • http://www.norskrorsenter.no/

Ledelse og styre

Daglig leder: Odd Lieng

Styre: Odd Lieng (styreleder), Eirik Lieng, Kari Tysseland Lieng