Nøkkeltall

Virksomheten

Svelvik Produkter as er en vekstbedrift. Bedriften produserer både egne varer og tjenester som ved, bilvask og anleggsgartneroppgaver i tillegg til å tilby jobbfrukt via Bama og utføre leieproduksjon for OSO Hotwater (deleproduksjon til varmtvannstanker).

I tillegg er bedriften en utstrakt arm for NAV hvor det utføres veiledning i hensikt å hjelpe personer, i form av veiledning, som står langt utenfor ordinært arbeidsliv tilbake til inntektsbringende arbeid.

Selskapets formål

Handel, utvikling, produksjon, kjøp og salg samt annen virksomhet i forbindelse med bedriftens oppgave som tiltaksarrangør for NAV

Kort om

Ledelse og styre

Daglig leder: Tonje Helene Ragnøy Solstad

Styre: Håvard Selby Ebbestad (styreleder), Anita Erlandsen Engen (ansattrepresentant), John Signvart Ensjø, Bente Naasen Furru, Maria Susanne Hansen, Tor Harald Skjærsvold