Økonomiske nøkkeltall for Svelviksposten AS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter 4 280 269 4 688 988 4 711 104 
Årsresultat e. skatt 275 014 442 635 485 911
Sum eiendeler 9 773 624 10 199 064 10 657 642
Gjeld 1 448 734 1 431 539 1 404 206
Egenkapital* 8 324 890 8 767 525 9 253 436
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2020       593 348 13 499 2
2021 0 0 0 Daglig leder ansatt i annet selskap 10 196 2
2022 0 0 0 Daglig leder ansatt i annet selskap 11 553 2

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
2 1 2