Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter 4 095 528 4 308 651 4 354 388
Årsresultat e. skatt -99 972 441 911 570 280
Sum eiendeler 8 824 642 8 931 837 9 390 882
Gjeld 1 786 957 1 572 490 1 341 006
Egenkapital* 7 037 685 7 479 596 8 049 876
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2017 0 0 0 1 094 657 32 495 2
2018 0 0 0 609 567 26 900 2
2019 0 0 0 518 571 10 196 2

Sykefravær totalt

2017 2018 2019