Økonomiske nøkkeltall for Svelviksposten AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter 4 308 651 4 354 388 4 280 269
Årsresultat e. skatt 441 911 570 280 275 014
Sum eiendeler 8 931 837 9 390 882 9 773 624
Gjeld 1 572 490 1 341 006 1 448 734
Egenkapital* 7 479 596 8 049 876 8 324 890
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2018 0 0 0 609 567 26 900 2
2019 0 0 0 518 571 10 196 2
2020       593 348 13 499 2

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
    2