Økonomiske nøkkeltall for Svelviksposten AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter 4 354 388 4 280 269 4 688 988
Årsresultat e. skatt 570 280 275 014 442 635
Sum eiendeler 9 390 882 9 773 624 10 199 064
Gjeld 1 341 006 1 448 734 1 431 539
Egenkapital* 8 049 876 8 324 890 8 767 525
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2019 0 0 0 518 571 10 196 2
2020       593 348 13 499 2
2021 0 0 0 Daglig leder ansatt i annet selskap 10 196 2

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
  2 1