Nøkkeltall

Virksomheten

Hermansenteret KF er et kommunalt foretak som ble etablert av Nedre Eiker kommunestyre i 2000. Hermansenteret KF drifter eldresenter i Mjøndalen.

Foretakets formål

Foretaket har som formål å videreutvikle og drifte eldresenter i Mjøndalen. Foretaket skal legge til rette for at det utvikles samarbeid og samhandling mellom offentlige og frivillige organisasjoner. Virksomheten skal primært innrettes mot alders- og uførepensjonister, funksjonshemmede og personer over 60 år. Virksomheten skal primært fokusere på forebyggende tiltak ved å stimulere brukernes evner, krefter og erfaring i felles løft for å hindre sosial isolasjon og passivitet. Det utarbeides egne avtaler mellom Drammen kommune og brukerorganisasjoner for Hermansenteret KF. Eventuelt overskudd på driften skal komme brukerne til gode i form av utvidet aktivitetstilbud eller avsetning til fonds for tiltak innen foretakets formål.

Kort om

  • Org.nummer: 983 666 345
  • Stiftelsesår: 2020 (2000 i tidligere Nedre Eiker kommune)
  • Eierandel: Drammen kommune 100%

Ledelse og styre

Daglig leder: Jan Erik Wagner

Styre: Reidar Andresen, styreleder, Rigmor Skjereng, nestleder, Arne Nordmarken, Marit Gjerde, Aud Sandholt