År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte/årsverk
2020 14 805 5 640 6 345 552 053 27 348 1,2

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
0 0 0