Kompetansesenteret

Kompetansesenteret skal være pådriver for arbeidet med utviklingsinitiativ innen de ulike fag- og tjenesteområdene. Senteret skal ta i bruk og formidle fremtidsrettet kompetanse og metoder for å støtte og gi kraft til utviklingsarbeidet. Senteret skal være samarbeidspart med næringsliv, utdanningsinstitusjoner og forskningsfeltet.

Senteret skal være en aktiv aktør for alle fagområder i Drammen kommune.

Besøksadresse

Grønland 53
3019 Drammen