• KOMPETANSESENTERET

  Tlf: 415 88 170

  Lisbeth Bakken (Virksomhetsleder)

  Mobil:958 51 521

  Simone Schultheiss

  Mobil:984 19 544

  Evelyn Skalstad

  Kontaktperson for: P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Mobil:948 21 941

  Norunn Størdal

  Mobil:970 88 859

  Kari Jokstad

  Mobil:971 66 945

  Gerd Lillian Austad

  Kontaktperson for: P04 Helse

  Mobil:918 35 539

  Silje Bjørge

  Kontaktperson for: P09 Kultur, Idrett og frivillighet og P10 medvirkning og lokaldemokrati

  Mobil:908 85 004

  Per Jostein Matre

  Kontaktperson for: P07 Rus og psykisk helse

  Mobil:906 47 270

  Marion Prytz

   

  Kontaktperson for: P01 Skole

  Mobil: 924 12 022

  Thea Lauritsen

   

  Mobil: 954 43 936

  Reidun Kleven  

             

  Mobil:905 51 388

  Frida Aune Forland

  Mobil:984 05 263

  Kjetil Nilssen

  Kontaktperson for: Prosessveiledning

  Mobil:900 75 623

  Stig Halvorsen 

        

  Kontaktperson for: Læringsverksted      

  Mobil:918 18 367

  Monica Gro S. Røyeng

  Mobil:

  Linda Lerbak     

   

  Kontaktperson for: P03 Forebyggende tjenester

  Mobil:916 74 417

  Nanna Weberg

  Kontaktperson for: P02 Barnehage

  Mobil: 992 29 398

  Sidsel Hager

  Mobil:913 75 553

  Monica Juuhl

   

  USHT VIKEN (BUSKERUD)

   

   

  Synnøve Sæther (Leder)

  Mobil:409 21 195

  Line Ek Andreassen

  Kontaktperson for: P06 Hjemmetjenester og institusjon

  Mobil:916 19 572

  Karoline Knigge

           

  Mobil:977 10 632