Ansatte ved Kompetansesenteret

Harald Schønning-Lykke

harald.schonning.lykke@drammen.kommune.no

Mobil: 409 17 299

Evelyn Skalstad

evelyn.skalstad@drammen.kommune.no

Kontaktperson for: P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mobil:948 21 941

Norunn Størdal

norunn.stordal@drammen.kommune.no

Mobil:970 88 859

Kari Jokstad

kari.jokstad@drammen.kommune.no

Mobil:971 66 945

Ingvild Lilleheie

ingvild.lilleheie@drammen.kommune.no

Kontaktperson for: P04 Helse

Mobil:920 98 519

Silje Bjørge

silje.bjorge@drammen.kommune.no

Kontaktperson for: P09 Kultur, Idrett og frivillighet og P10 medvirkning og lokaldemokrati

Mobil:908 85 004

Per Jostein Matre

per.jostein.matre@drammen.kommune.no

Kontaktperson for: P07 Rus og psykisk helse

Mobil:906 47 270

Marion Prytz

Marion.prytz@drammen.kommune.no 

Kontaktperson for: P01 Skole

Mobil: 924 12 022

Thea Lauritsen

 thea.lauritsen@drammen.kommune.no

Mobil: 954 43 936

Reidun Kleven  

reidun.kleven@drammen.kommune.no      

Kontaktperson for: P02 Barnehage      

Mobil:905 51 388

Frida Aune Forland

frida.aune.forland@drammen.kommune.no

Mobil:984 05 263

Kjetil Nilssen

kjetil.nilssen@drammen.kommune.no

Kontaktperson for: Prosessveiledning

Mobil:900 75 623

Stig Halvorsen 

stig.halvorsen@drammen.kommune.no      

Kontaktperson for: Læringsverksted      

Mobil:918 18 367

Linda Lerbak

linda.lerbak@drammen.kommune.no  

 

Mobil:916 74 417

Nanna Weberg

nanna.weberg@drammen.kommune.no 

Kontaktperson for: P03 Forebyggende tjenester

Mobil: 992 29 398

Sidsel Hager

sidsel.hager@drammen.kommune.no

Mobil:913 75 553

USHT VIKEN (BUSKERUD)

 

 

Synnøve Sæther (Leder)

synnove.saether@drammen.kommune.no

Mobil:409 21 195

Line Ek Andreassen

line.ek.andreassen@drammen.kommune.no

Kontaktperson for: P06 Hjemmetjenester og institusjon

Mobil:916 19 572

Karoline Knigge

karoline.knigge@drammen.kommune.no          

Mobil:977 10 632

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.