Læringsverksted

Læringsverksted er en arena der medarbeidere innen helse, sosial og omsorg og skole kan arbeide innovativt med digital teknologi. Her kan man styrke sin (profesjonsfaglige) digitale kompetanse og erfare hvordan digital teknologi kan brukes.