Avstandsoppfølging

EMD
Komp Pro

Bevegelseshjelpemidler

Løftestol

Digitalt tilsyn

 
Doro Visit
RoomMate

Kognitive hjelpemidler

Digital kalender
Elektronisk kalender
Tidsstyrt aktivitetsvarsler

Robotteknologi

Selen

Sykesignalanlegg

Anropspanel
Mobilt vaktrom - Ascom
Myco Smarttelefoner
Pasienthåndsett
Pasientpanel - Ascom
Posisjonssender - Ascom
Smykkesender - Ascom

Syn og hørsel

Hørsel

Varslings- og lokaliseringsteknologi

Fallsensor
GPS
Junior vandringsalarm
Komfyrvakt
Trygghetsalarm
Varslingssensor Aurora