Læringsverksted Utdanning

Læringsverksted - et samarbeid mellom Drammen kommune og universitetet i Sørøst-Norge om fremtidens klasserom.

Hva er Læringsverksted Utdanning?

Læringsverksted er en arena der barnehageansatte, skoleledere, lærere, lærerutdannere, studenter, barn, elever og andre innen oppvekst og utdanning får utøve innovativ praksis med digital teknologi. Vi er lokalisert på Grønland 53 i Drammen.

Læringsverksted veileder og støtter lærere og lærerutdannere i sin utvikling av (profesjonsfaglige) digitale kompetanse.

Læringsverksted er en del Future Classroom Lab (EU Schoolnet) nettverket og bidrar til et fremtidens klasserom pedagogikk nasjonalt og internasjonalt gjennom samlinger og webinarer. 

Her er link til vårt nettsted på EU Schoolnet: Læringsverksted Drammen FCL

Våre samarbeidspartnere