I Drammensskolen ønsker vi deg som er erfaren lærer velkommen.

I Drammen kommune vil du kunne få muligheten til å bruke og utfordre din faglige kompetanse og erfaring. Du vil kunne utvikle deg videre som fagperson, samtidig som du bidrar til Drammensskolens faglige og profesjonelle utvikling.

Lærerspesialist

Som erfaren lærer i Drammensskolen får du mange muligheter for videre utvikling i yrket. Én mulighet er å bli lærerspesialist. Den overordnede intensjonen med lærerspesialistordningen er at det skal være en alternativ karrierevei for erfarne og dyktige lærere og bidra til å bygge kollektiv kompetanse. Vi ser at lærerspesialistordningen gir lærere en mulighet til å utvikle seg faglig og samtidig bidra til utviklingen av skolen sin.

I dag har kommunen til sammen 36 lærerspesialister. Vi har lærerspesialister innen lese- og skriveopplæring, realfag, engelsk, praktisk-estetiske fag, begynneropplæring og profesjonsfaglig digital kompetanse. Noen lærerspesialister har også en rolle der de bidrar i det faglige utviklingsarbeidet utover egen skole.

Nettverk

Alle lærerspesialister deltar i nettverk for lærerspesialistene. Her deler man gode erfaringer, faglige prosjekter og kan også diskutere aktuelle faglige temaer. Men det er også et godt sted for å møte andre lærerspesialister og reflektere rundt rolleforståelse, utfordringer og muligheter.