Lederskolen

Vi tror på ledelse i Drammen kommune. Ledelse er et av de viktigste virkemidlene for å levere godt på samfunnsoppdraget.

Lederskolen skal være et tilbud og en mulighet når det gjelder påfyll, erfaringsdeling og refleksjoner.

Lederskolen utgjør en felles kompetansegrunnmur for alle ledere i Drammen kommune og skal utvikle kunnskaper, holdninger og ferdigheter som understøtter kommunens felles planer og satsningsområder.

Tillitsbasert ledelse er kjernen i denne grunnmuren. Tverrfaglig ledelse, innovasjonsledelse, endringsledelse, resultatledelse, mermedbestemmelse, brukermedvirkning og rolleforståelse anses også som viktige lederkompetanser i denne sammenheng.

Lederskolens skal forholde seg til kommunens Styrings- og utviklingsmodell og avstemme tema og innhold på samlingene til fremdriften i denne.