Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag og rapporter fra arbeidet med etablering av ny kommune.

Kunnskapsgrunnlag samt rapporter fra politiske arbeidsverksteder* for tjenesteområdene gjennomført i 2018:

Barnevern

Oppvekst

Kultur, idrett og fritid

Vei, trafikk og parkering

Helse og sosial

Tekniske tjenester

Utdanning

Pleie og omsorg

*Arbeidsverkstedene var en del av arbeidet med å utvikle strategier for tjenesteutvikling for den nye kommunen. Formålet med møtene var å legge frem kunnskapsgrunnlaget og fagmiljøenes første utkast til strategi for de folkevalgte, og få de folkevalgtes første innspill til strategiarbeidet.