Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut på Åskollen. 4.etappe er området Langeløkka, Solumveien, Rabbenveien og Eikelia.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

  • Anleggsstart: 02/2019
  • Anleggsslutt: 04/2020

Prosjektleder: Tor Martinsen (902 08 594) 
Byggeleder: Geir Grønhovd (950 27 625)