Åssiden fotballhall blir en treningshall for fotball, med spilleflate 48 x 60 meter.

I økonomiplanen er det avsatt 86 millioner kroner for å realisere fotballhallen.

Byggearbeidene er i gang. Det er iverksatt kontinuitetsplaner for å opprettholde drift under pandemien. Prosjektet holder fremdriftsplanen og styrer mot ferdigstillelse i desember 2020. Noe utomhusarbeider kan bli forskjøvet til sommer 2021.

Prosjektet ble utviklet i henhold til gjeldende føringer knyttet til miljø. I detaljprosjekteringen er oppdaterte miljøkrav hensyntatt og hallen oppfyller alle gjeldene krav til miljø. I tiltaket erstattes gummigranulat (SBR) med termoplast (TPE).

Les mer om prosjektet

Se presentasjon holdt for Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 04.02.2020

Nettsiden til entreprenøren Peab.