Bybrua i Drammen skal rives og erstattes med en ny bru.

Bybrua i Drammen sto ferdig til bruk i 1936. Den var dimensjonert til å leve i 50 år, men den har nå stått i 82 år. Bybrua har skader og er i ferd med å gå ut på dato. Det er stort omfang av armeringskorrosjon og betongskader på undersiden av brudekke, bjelker og pilarer. De siste årene har oppsprekking og forvitring av fundamenter økt.

I bystyret 7. oktober 2019 (i gamle Drammen kommune) vedtok politikerne å rive brua, og erstatte den med en ny. Vedtaket lyder som følger:

 1. Ny bybru bygges i tråd med vedtak i Bystyret 25.9.2018
 2. Midlertidig bru av fagverk (Baileybru eller lignende) velges som hovedløsning for gående og syklende i anleggsperioden for riving og bygging av ny bybru.
 3. Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre
  a. Gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone
  b. Elektriske bysykler
  c. Elektriske sparkesykler
 4. Tiltakene for gående og syklendes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i budsjettet for ny bybru og behandles i kommende økonomiplaner.
 5. Drammen kommune tar kontakt med Brakar og fylkeskommunen for å sikre optimal bussfremkommelighet i anleggsperioden.
 6. Vi forventer at rådmannen forhandler med Bane NOR for å få de til å betale hoveddelen av kostnadene for midlertidige løsninger for gående, syklende og kollektivtransport.

bybrua_skisse_frabragernes.jpgBILDE: Videre arbeid med Bybrua tar utgangspunkt i konsept for Bybrua utarbeidet av team 2 i parallelloppdraget som ble gjennomført våren 2018.

Nyttige linker

Ny togstasjon – Bane NORs prosjekt rundt stasjonen

Fakta om dagens Bybru:

 • Ferdigstilt i 1936 
 • Brua er en bjelkebru av jernbetong lagt på betongpilarer
 • Levetid av bybrua ble dimensjonert til 50 år
 • Totallengde er 254 meter
 • Bredde 15.3 meter
 • Brua har sin største frie høyde på 6-7 m over vannet