Bybrua i Drammen skal rives og erstattes med en ny bru. Arbeidet skal starte i 2022, og skal etter planen stå klar til bruk i 2025.

Dagens bybru i Drammen sto ferdig til bruk i 1936. Den var dimensjonert til å leve i 50 år, men den har nå stått i 83 år. Bybrua har skader og er i ferd med å gå ut på dato. Det er stort omfang av armeringskorrosjon, (dvs: skader på konstruksjoner av armert betong som skyldes at armeringen ruster) og betongskader på undersiden av brudekke, bjelker og pilarer. De siste årene har oppsprekking og forvitring av fundamenter økt.

I bystyret 7. oktober 2019 (i gamle Drammen kommune) vedtok politikerne å rive brua, og erstatte den med en ny. Vedtaket finner du her.

illustrasjon av bybrua fra Bragernessiden,  slik den kan se ut i 2025
BILDE: Videre arbeid med Bybrua tar utgangspunkt i konsept for Bybrua utarbeidet av team 2 i parallelloppdraget som ble gjennomført våren 2018.

BILDE: Videre arbeid med Bybrua tar utgangspunkt i konsept for Bybrua utarbeidet av team 2 i parallelloppdraget som ble gjennomført våren 2018.

Nyttige linker

Ny togstasjon – Bane NORs prosjekt rundt stasjonen

 

Fakta om dagens bybru

  • Brua er en bjelkebru av jernbetong lagt på betongpilarer
  • Levetid av bybrua ble dimensjonert til 50 år
  • Totallengde er 254 meter
  • Bredde 15.3 meter
  • Brua har sin største frie høyde på 6-7 m over vannet