Bybrua

Bybrua i Drammen rives og skal erstattes med en ny bru. Arbeidet er godt i gang, og den nye brua skal stå klar til bruk høsten 2025.

Dagens bybru i Drammen sto ferdig til bruk i 1936. Den var dimensjonert til å leve i 50 år, men nå har den stått i 85 år. Bybrua har skader og har gått ut på dato. Det er stort omfang av armeringskorrosjon, (det vil si skader på konstruksjoner av armert betong som skyldes at armeringen ruster) og betongskader på undersiden av brudekke, bjelker og pilarer. De siste årene har oppsprekking og forvitring av fundamenter økt.

bilde av bybrua som rives. Bildet er tatt fra nedre strandgate
BILDE: Bildet er tatt 07.09 2022.

Veien videre: 

 • Riving av nåværende bybru startet 18. mai 2022. 
 • Midlertidig gang- og sykkelbru har vært i bruk siden 18. mai. 
 • Riggområdet for midlertidig gang- og sykkelbru og ny bybru er på Holmennokken. 
 • Midlertidig gang- og sykkelbru er hovedløsning for mye trafikanter mens bybrua bygges, men kommunen vurderer andre supplerende tiltak fortløpende 
 • Drammen kommune skal bygge brudelen på bybrua over elva, mens Bane NOR bygger brudelen over jernbanen
 • Arbeidene som skal gjøres koordineres med Bane NOR
 • Ny bybru åpnes høsten 2025. Det er PNC Norge AS som skal utføre arbeidet.

Aktuelle saker

Nyttige linker

Nytt busstilbud i Drammen fra 2. mai

Ny togstasjon – Her kan du følge Bane NORs prosjekt rundt stasjonen

Film fra Bane NOR som illustrerer nytt dobbeltspor og ny togstasjon i Drammen

Illustrasjoner av ny bybru i Drammen

Illustrasjon av hvordan brua blir, sett fra øst. Med statuene satt opp Bilde av ny bybru sett fra Honnørbrygga Kveldsbilde, illustrasjon av bybrua sett fra Skutebrygga Illustrasjonsbilde av bybrua i droneperspektiv Illustrasjon av bybrua sett nedenfra, med roere på elva dronebilde av ny bybrua om natten illustrasjon av bybrua i mørket

Fakta om dagens bybru

 • Brua er en bjelkebru av jernbetong lagt på betongpilarer
 • Levetid av bybrua ble dimensjonert til 50 år
 • Totallengde er 254 meter
 • Bredde 15.3 meter
 • Brua har sin største frie høyde på 6-7 m over vannet