Bybrua i Drammen skal rives og erstattes med en ny bru. Arbeidet skal starte i 2022, og skal etter planen stå klar til bruk i 2025.

Dagens bybru i Drammen sto ferdig til bruk i 1936. Den var dimensjonert til å leve i 50 år, men nå har den stått i 83 år. Bybrua har skader og er i ferd med å gå ut på dato. Det er stort omfang av armeringskorrosjon, (dvs: skader på konstruksjoner av armert betong som skyldes at armeringen ruster) og betongskader på undersiden av brudekke, bjelker og pilarer. De siste årene har oppsprekking og forvitring av fundamenter økt.

I bystyret 7. oktober 2019 (i gamle Drammen kommune) vedtok politikerne å rive brua, og erstatte den med en ny. Vedtaket finner du her.

Dette skjer videre i arbeidet med en ny bybru:

 • Arbeidet med reguleringsplan er igangsatt
 • Riving av nåværende bybru planlegges å starte våren 2022
 • Drammen kommune skal bygge brudelen over elva, mens Bane NOR bygger brudelen over jernbanen
 • Arbeidene som skal gjøres koordineres med Bane NOR
 • En midlertidig gangbru skal på plass i anleggsperioden
 • Kommunen ser på aktuelle tilleggstiltak i anleggsperioden 
 • Ny bybru skal etter planen stå klar i 2025

Illustrasjoner av ny bybru i Drammen

Nyttige linker

Ny togstasjon – Bane NORs prosjekt rundt stasjonen

Aktuelle saker

Ny bybru i 2025

Varsel om utvidelse  av planområdet 

Grunnundersøkelser for ny bybru

 

 

Fakta om dagens bybru

 • Brua er en bjelkebru av jernbetong lagt på betongpilarer
 • Levetid av bybrua ble dimensjonert til 50 år
 • Totallengde er 254 meter
 • Bredde 15.3 meter
 • Brua har sin største frie høyde på 6-7 m over vannet